មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship)គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​​២០១៣​ បានមក​ដល់​រាជធានីភ្នំពេញហើយ។

ពិត​ជា​មាន​ភាព​ភ័យ​ខ្លាច​ ​អម​ដោយ​អារម្មណ៏​រំ​ភើប​និង​កើត​ឡើង​ក្នុង​ AK Online ​សម្រាប់​ការ ​update version​ ​ថ្មី​នេះ​

មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship)គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​​២០១៣​ បានមក​ដល់​ខេត្ត​កំពង់សោមហើយ។

បន្ទាប់ពី​ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​ កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC និង​ AK CCC បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​រួចហើយ​ ឥឡូវ​នេះ​យើង​ទទួល​បាន​តារាង​ការ​ប្រកួត​របស់​សេវា​កម្សាន្ត​ទាំង​ពីរ​​នៅ​​ខេត្តសៀមរាប………..

សម្រាប់​ថ្ងៃបុណ្យ Halloween ​ឆ្នាំ​​នេះ​ពិត​​ជា​​ប្លែក ហើយ​ភាព​ភ័យ​ក្លាយ​នឹង​មក​លង​បន្លាច​អ្នក​សារ​ជា​ថ្មី​ដែល​​ប្រិយ​មិត្ត​បាន​ជួប​កន្លង​មក​ក្នុង​​សេវា​​កម្សាន្ត​ AK Online

បន្ទាប់ពី​ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​ កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC និង​ AK CCC បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​រួចហើយ​ ឥឡូវ​នេះ​យើង​ទទួល​បាន​តារាង​ការ​ប្រកួត​របស់​សេវា​កម្សាន្ត​ទាំង​ពីរ​​នៅ​​ខេត្ត​​កំពង់ចាម​….​

Total Players Online: 0

Rank Nick Name Sign Level
1 XGprince4AMD 120
2 TMSiIentRM 120
3 RosaCyBerMR 120
4 stevansweet 120
5 DMSantaTerC 120
6 HoneY4Combat 120
7 MiSomTeanZz 120
8 AmKmengGD 120
9 MrSuny 120
10 MDPanteR21st 120


New Items
Hot Items