អ្វីដែលថ្មីនឹងប្លែកដែលមិនធ្លាប់
ពីមុនមកបានមកដល់ហើយ នោះ
គឺការ update version ថ្មី ​សម្រាប់​
បង្កើតនូវ​ភាពរីករាយ

ឆាកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យបានមកដល់
ហើយ​ នោះគឺការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងវគ្គ
T-Ghost ថ្មីប្លែកពីវគ្គមុនៗដោយអ្នក
កម្សាន្តទាំងឡាយត្រូវតែមានភាពរហ័ស
នឹងអត់​ធ្មុតដើម្បី​អាច​ប្រយុទ្ធជាកម្សាន្ត

មហាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីភ័យញ័រអារម្មណ៍
បានមកដល់ AK Online ជាថ្មីហើយ នោះ
គឺ Hell Mode II។​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏ករនេះ
និង​ធ្វើអោយ​ប្រិយមិត្តទាំងឡាយ​នឹក​ស្មាន​
មិន​ដល់​ចំពោះ​​​ឈុត​ឆាក​ប្រយុទ្ធ​ជា​ថ្មី​

ភាព​រំភើបញាប់ញ័រជាមួយនិងមិត្ត​របស់អ្នក​ក្នុងសេវាកម្សាន្ត AK Online​ បានមកដល់ហើយ! ភាព​ព្រឺព្រួច​នឹង​មក​លង​បន្លាចអ្​នក​ទាំងអស់​គ្នា​នោះ​គឺ​ការ update version ថ្មី​នេះ​ដែល​បាន​បន្ថែម​ផែនទីថ្មី​ប្លែក​នោះ​គឺ…….

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីប្លែកបានមកដល់ AK Online
ជាថ្មីហើយ នោះគឺ ស្តេចចម្រៀង
Micheal Jackson​ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែរ​
ក៏​បាន​បង្ហាញ​ការរំលឹក​​ដល់អតីត​​ស្តេច
​ចម្រៀង​ដ៏ល្បី​ល្បាញ​ទូរទាំង​ពិភពលោក​។

សង្រ្គាមថ្មីលើកំពង់ផែចាស់​ដែល​ប្រមូល
​ផ្តុំដោយភាព​រំភើបញាប់ញ័រជាមួយនិង
មិត្ត​របស់អ្នក​ក្នុងសេវាកម្សាន្ត AK Online។
សម្រាប់​ការ​​ ​update version ​ថ្មី​នេះ…….

Total Players Online: 0

Rank Nick Name Sign Level
1 XGprince4AMD 120
2 TMSiIentRM 120
3 RosaCyBerMR 120
4 stevansweet 120
5 DMSantaTerC 120
6 HoneY4Combat 120
7 MiSomTeanZz 120
8 AmKmengGD 120
9 MrSuny 120
10 MDPanteR21st 120


New Items
Hot Items