ការប្រកួត Attack Online ដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី១០ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១០​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ម៉ោង ១ថ្ងៃ​ត្រង់​តទៅ​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​តាំង​ពិព័ណ៍​ពត៌មានវិជ្ជា ការអប់រំ និង​វិជ្ជា​ជីវៈ​នៅ​ឯ​ទី​ក្រុង​កោះ​ពេជ្រ។

Get your team together now and make a battle plan for the first ever Attack Online Competition to be held at Koh Pich Exhibition Center during the Education and Career Expo 2010 from 10 – 12 September

The Attack Online close beta coming to an end on September 10 and we will reset user hero and account statistics

http://ak.admin.sabay.com.kh/articles/270

Total Players Online: 0

Rank Nick Name Sign Level
1 XGprince4AMD 120
2 TMSiIentRM 120
3 RosaCyBerMR 120
4 stevansweet 120
5 DMSantaTerC 120
6 HoneY4Combat 120
7 MiSomTeanZz 120
8 AmKmengGD 120
9 MrSuny 120
10 MDPanteR21st 120


New Items
Hot Items