ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតCCC ជុំទីបី និងជុំទី​បួន

September 24, 2013

មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship)គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​​២០១៣​ បានមក​ដល់​ខេត្ត​កំពង់ចាម និងខេត្តសៀមរាបហើយ។ ចំពោះការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួមប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ចាម​ ចាប់ផ្តើម​​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣​ តាមរយៈគេហៈទំព័រ-https://mysabay.com/account/login។ ​ហើយការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី​ ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៣។ដោយឡែកក្រុម​ទាំង​អស់​ដែលបានចុះឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់ចាម​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឈ្មោះប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តកំពង់ចាម ហើយក្រុម​ទាំង​អស់​ដែលបានចុះឈ្មោះនៅខេត្តសៀមរាប ​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឈ្មោះប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ នៅខេត្តសៀមរាប ដើម្បី​ស្វែង​រក​ ថា​តើ​ក្រុម​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជា​មួយ​ក្រុម​ណា​។

ការប្រកួតសម្រាប់ជុំទីបី ខេត្តកំពង់ចាម

  • លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនិមួយៗ​:៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួត៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • តារាងនិងកាលបរិច្ឆេទប្រកួត Cambodian Cyber Championship ២០១៣៖

ការប្រកួត AK Online

ការប្រកួត JXII Online

ការប្រកួតសម្រាប់ជុំទីបូន ខេត្តសៀមរាប

  • លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនិមួយៗ​:៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • ឈ្មោះក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួត៖(មកដល់ឆាប់ៗនេះ)

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត JXII Online

  • តារាងនិងកាលបរិច្ឆេទប្រកួត Cambodian Cyber Championship ២០១៣៖(មកដល់ឆាប់ៗនេះ)

ការប្រកួត AK Online

ការប្រកួត JXII Online

AK Team