ក្រុម​​ចូល​រួម​ប្រកួតAK CCC រាជធានីភ្នំពេញ

November 14, 2013

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ដ៏កក្រើក​ និង​​អស្ចារ្យ​​ជ្រើស​រើស​ ជើងឯក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៣​ ​(Cambodian Cyber Championship) នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ ​​​រួច​មក​យើង​​ទទួល​​បាន​​ក្រុម​​​ដែល​​​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួតចំនួន ១៦ ក្រុម៖

ឈ្មោះ​ក្រុម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រកួត AK Online

No Team Name
1 4EverALone
2 TeamEyNeng
3 OtJesEyTe
4 Joub Aii Haing
5 TheGreat7
6 SomJanh
7 TorNaDoOfCA
8 FiveMilitary
9 NightDevilCluB
10 Nice2MeetU
11 Team Koch70
12 TeamKillAll
13 Expandable
14 The DreamMAT
15 I am DoMi
16 TeamFR3

 

ចំនែកឯ​​ ក្រុម​ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ក្រុម​បម្រុង​​ ក្នុង​ករណី​ក្រុម​ទាំង ១៦ ខាង​លើ​អវត្តមាន​ឬ​ខក​ខាន​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ទាក់​ទង​ក្រុម​បម្រុង​​ឱ្យ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ជំនួស​ទៅ​តាម​លំដាប់​លំដោយ​ ហើយ​ក្រុម​បម្រុង​២ក្រុម​ នេះក៏​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ផង​ដែរ​។បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​​​បម្រុង​​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​​ និង ក្រុម​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​រួច​តែ​មិន​មាន​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​នេះ​យើង​និង​ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​វិញ​នូវ​ Sabay Coin ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រកួត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។

No Team Name
1 AbSenT
2 KrunBrabHeh

AK Team