កក្រើកក្នុងសកលវិទ្យាល័យ AK

May 21, 2014

ការទទឹងរង់ចាំរបស់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយបានមកដល់ទៀតហើយ ​ដោយ​បាន​នាំ​ម​ក​នូវ​ការ update ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ​ជា​មុន​។​លោក​អ្នក​​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គ្នា​កាន់​តែ​រំជើប​រំជួល​នៅ​ពេល​ដែល​បាន​ចូល​កាន់​ផែន​ទី​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ​សកលវិទ្យាល័យ AK​​។ ​​​​​​​​​​ចំពោះ​​​​​​​ការ​​​​​ ​​update​ ​​​​​ថ្មី​​​​​នេះ​​​​​បាន​​​​​​បង្កើន​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​ទាក់​​​​​ទាញ​​​​​​ជាង​​​នោះ​​​ ​រួម​​​ទាំង​​​​​បាន​​​​​​បន្ថែម​​សំភារៈ​​​ស្អាត​​​ៗ ​​និង​​​​សព្វាវុធ​​​ដ៏​​​ទំនើប​​​​​​អស្ចារ្យ​​​ជា​​​​​ច្រើន​​​​ទៀត​​។ ​​​ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​និង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី ២៦ ខែឧសភា ​ឆ្នាំ២០១៤​។

  • ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គសង្រ្គាម​ជាក្រុម

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ​ផែន​ទីថ្មី​១ ទៀត​សម្រាប់​វគ្គ​ PVP គឺ សកលវិទ្យាល័យ AK ។ សម្រាប់​​ផែន​​ទី​​​ថ្មី​​​នេះ​​​គឺ​​​តំរូវ​​​​អោយ​​​​អ្នក​​​​កម្សាន្ត​​​​​ទាំង​​​ឡាយ​​​​​ធ្វើ​​​ការ​​​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ដើម្បី​ជួយ​សង្រ្គេាះ​ស្រី​ស្អាត ​ដោយ​ម្ខាងៗ​ត្រូវ​ដាក់​គ្រាប់​បែក​ទើប​អាចរំដោះ​នារី​ម្នាក់នោះ​មក​បាន។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ ​ពី ​​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ​ខែ ​ឧសភា ​ឆ្នាំ ២០១៤ ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ​ខែ​ ​មិថុនា​ ​ឆ្នាំ ​២០១៤ ​អ្នក​​​កម្សាន្ដ​​​ទាំង​​អស់​​គ្នា​​​គ្រាន់​​​តែ​​​ចំណាយ​​ដូច​​​ខាង​​​ ក្រោម​​​នឹង​​ ​ទទួល​​បាន​​៖​

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន

Young Love Grenade(៣០ថ្ងៃ)

២.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន

Young Love 2x Pistol(៣០ថ្ងៃ)

៣.​ចំណាយ ១៦០០AK Gold ទទួលបាន

Young Love RFB(៣០ថ្ងៃ)

  • សំភារៈ​ដែល​គួរ​តែ​មាន​ក្នុង Version 2.1.6.421

Goddess Crossbow(Sniper)

នេះជាប្រភេទស្នាពិសេសសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយដែលចូលចិត្តប្រើស្នាក្នុងសមរភូមិ។

Goddess Blade(Melee)

ជាកាំបិតមានដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាមានល្បឿនកាប់លឿនដែរ។

CZ805A1(Assault)

ជាប្រភេទកាំភ្លើងមួយថ្មីប្លែក ដែលមានកំលាំងបាញ់ខ្លាំង ថែមទាំងមានលំនឹងនៅពេលទៀតផង។

  • Online តាមម៉ោងសំរាប់ទទួលរង្វាន់

ចាប់ ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ០៥ ខែឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៤ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

១- គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​​ ២ម៉ោង ទទួល​បាន Double Drop Card Lv1 (១ថ្ងៃ)

២- គ្រាន់តែ Online រយៈពេល ​៥ម៉ោង ​ទទួល​បាន Plastic (៧ថ្ងៃ)

៣- គ្រាន់តែ Online​ រយៈពេល​ ១០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Key (១ដង)

៤- គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​ ៣០ម៉ោង ទទួលបាន ២០០០០​Siliver (១ដង)

៥- គ្រាន់តែ Online រយៈពេល ៦០​ម៉ោង ទទួល​បាន Weapon Casting Machine (១ដង)

៦- គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​ ១០០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Lv4 (៣០ថ្ងៃ)

៧- គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​ ១៥០ម៉ោង ទទួល​បាន Rare Earth Lv5 (៣០ថ្ងៃ)

  • Online តាមថ្ងៃសំរាប់ទទួលរង្វាន់

១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួល​បាន QBZ95(៧ថ្ងៃ)

២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួល​បាន Tiger 95(១៤ថ្ងៃ)

៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួល​បាន Noble 95(២១ថ្ងៃ)

៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួល​បាន Dragon 95(៣០ថ្ងៃ)

  • Online តាម​ Sabay+ សំរាប់ទទួលរង្វាន់

១- Online រយៈពេល​ ១០ម៉ោង ទទួល​បាន Hang up card Lv1(៣ថ្ងៃ)

២- Online រយៈពេល​ ៥០ម៉ោង ទទួល​បាន ​Honor card lv1 (៧ថ្ងៃ)

៣- Online រយៈពេល​ ១០០ម៉ោង ទទួល​បាន Hang up card Lv1(៧ថ្ងៃ)

៤- Online រយៈពេល​ ៣០០ម៉ោង ទទួល​បាន Sabay+ Honor(៣០ថ្ងៃ)

  • ប្រកួតឈ្នះនឹងទទួលរង្វាន់

១- ឈ្នះ ចំនួន ២ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១ M Point

២- ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ២ M Point

៣- ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៣ M Point

៤- ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៤ M Point

៥- ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ៦ M Point

៦- ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ១០ M Point

៧- ឈ្នះ ចំនួន ១៥០ដង ទទួល​បាន Winner Egg​ + ២០ M Point

  • កម្ទេចសត្រូវច្រើនទទួលរង្វាន់ច្រើន

១- កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួល​បាន Killer Egg
២- កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួល​បាន Killer Egg

  • បន្ថែមសំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖

AK Team