ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតCCC ខេត្តកំពង់សោម

September 12, 2014

មហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើក​ និងអស្ចារ្យបំផុត CCC​ (Cambodian Cyber Championship)គឺ​ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ ជើងខ្លាំងសម្រាប់ខេត្ត​កំពង់សោមបានមកដល់ហើយ។ ចំពោះការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួមប្រកួត​នៅ​ខេត្ត​កំពង់សោម ចាប់ផ្តើម​​នៅ​ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤​ តាមរយៈគេហៈទំព័រ-https://mysabay.com/account/login។ ​ហើយការចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធ ទី​១ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៤។ ដោយឡែកក្រុម​ទាំង​អស់​ដែលបានចុះឈ្មោះនៅខេត្តកំពង់សោម​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឈ្មោះប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃពុធ ​ទី៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៤ នៅខេត្តកំពង់សោម ដើម្បី​ស្វែង​រក​ ថា​តើ​ក្រុម​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជា​មួយ​ក្រុម​ណា​។

ការប្រកួតសម្រាប់ខេត្តកំពង់សោម

  • លក្ខខ័ណ្ឌ និងរង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនីមួយៗ​:៖

សេវាកម្សាន្ត AK Online

សេវាកម្សាន្ត Age of Naga

ចុចទីនេះដើម្បីមើលរបៀបចុះឈ្មោះ

AK Team