ដំណឹង​ជ្រើសរើស​ពិធី​ករ

September 17, 2014

ក្រុមហ៊ុន Sabay យើង​ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ជ្រើស​រើស​ពិធី​ករ ចំនួន​១រូប សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ CCC ឆ្នាំ​២០១៤ ដោយ​មាន​សេវា​កម្សាន្ត​ចំនួន​ពីរ​ដូច​ជា ​AK Online និង​ Age of Naga

ពិធី​ករ​ត្រូវ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ដូច​ខាង​ក្រោម:
.យល់ដឹង​ និង​ស្គាល់​អំពី​សេវា​កម្សាន្ត​ទាំងពីរ​ខាង​លើ
. មាន​រូប​សម្បត្តិ​សមរម្យ
. មាន​អាយុ​ចាប់ពី​១៨​ឆ្នាំ​ ទៅ ៣៥ឆ្នាំ
. ពូកែ​វោហារ​ស័ព្ទ
. មាន​បទ​ពិសោធន៍​ធ្វើជា​ពិធី​ករ

. អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​

សូម​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ 023 883000 ដើម្បី​ធ្វើការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​តទៅ​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង​ ៥: ៣០នាទី ល្ងាច។

បញ្ជាក់ៈ អ្នក​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​បាន​ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​មាន​ CV