របៀប​បង្កើត​ Clan

February 23, 2012

ដើម្បី​ចូល​រួម​ប្រកួត​ក្នុង​ Team Challenge Server បាន​ អ្នក​ចូល​រួម​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ត្រូវ​បង្កើត​ Clan ជាមុន​សិន​ ដូច្នេះ​ដំបូងអ្នក​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​ក្នុង AK Online បន្ទាប់​មក​ ចុច​ទៅ​លើ​ពាក្យ​ថា​ Clan ដែល​នៅ​ក្នុង Lobby ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ រួច​​ដាក់​លេខ​សម្ងាត់​ដើម្បី​Log ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Website Team Challenge ពេល​នោះ​វា​នឹង​បង្ហាញ់​រូប​ភាព​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

សូម​ដាក់​លេខ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ចូល​ទៅ​កាន់ Website Team Challenge Server បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ពាក្យ​ថា​ Saving ជាការ​ស្រេច។ ក្រោយ​ពី​បាន​កំណត់​លេខ​សម្ងាត់​រួច​ អ្នក​គ្រាន់​ចូល​ទៅ​កាន់​ Website Team Challenge Sever ដើម្បី​ធ្វើការ​បង្កើត​ Clan។​ ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​កាន់​Website AK Online ដែល​មាន​ Address : ak.sabay.com.kh បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ Team Challenge នោះ​អ្នក​នឹង​ទៅ​ដល់​ទំព័រ​មួយ​ទៀត​ដែល​មាន​រូប​ដូច​ខាង​ក្រោម៖


លុះ​ដល់​ Team Challenge website នៅ​ផ្នែក​ខាង​ឆ្វេងដៃ​របស់​អ្នក​គឺ​សម្រាប់​ឲ្យអ្នក​បញ្ជូល​ Account របស់​អ្នក​ និង​លេខ​សម្ងាត់​ដែល​អ្នក​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​ AK Online ទើប​អាច​ចូល​ទៅ​ខាងក្នុង​ដើម្បី​ធ្វើការ​បង្កើត​ Clan បាន។ សូម​មើល​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម៖

នៅ​ក្នុង​ Area គឺ​តម្រូវ​ឲ្យអ្នក​ជ្រើស​យក​ Tournament of Champion បន្ទាប់​មកបញ្ចូល​ Account និងលេខសម្ងាត់(លេខ​សម្ងាត់​ដែល​អ្នក​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​ Team នៃ​ AK Online) របស់​អ្នក​ចូល​ទៅ​ក្នុង រួច​ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​បំពេញ​ពាក្យ​ទៅ​តាម​រូប​ដែល​គេ​បាន​បង្ហាញ​ ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Cert ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ទើប​ចុច​លើ​ Login ដើម្បី​ចូល​ទៅបង្កើត​ Clan ។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ចូលទៅ​ដល់​ខាង​ក្នុង​នោះ​នឹង​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

លុះ​មក​ដល់​ផ្នែក​ខាង​ក្នុង ដើម្បី​បង្កើត​ Clan អ្នក​ត្រូវ​ចុចទៅ​លើពាក្យ​ថា​ Create បន្ទាប់​មក​បំពេញ​បែប​បទ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

នៅ​ក្នុង​ Name គឺ​សម្រាប់​អ្នក​ដាក់​ឈ្មោះ​ Clan បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗសម្រាប់​ឲ្យ​សមាជិក​របស់​អ្នក​អាន រួច​ចុច​លើ​ពាក្យ​ Submit ដើម្បី​បង្កើត​ Clan។ ក្រោយ​ពី​អ្នក​បាន​បង្កើត​ Clan ​រួច​រាល់​ហើយ​ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​មុខងារ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​គ្រប់​ទៅលើ​ Clan របស់​អ្នក ប៉ុន្តែ​មាន​តែ Captain (អ្នក​ដែល​បង្កើត​ Clan)ប៉ុណ្ណោះទើប​មាន​សិទ្ធ​ក្នុង​ការ​កែប្រែ​។

1- Change Announcement​ គឺ​មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការ​ប្តូរ​ ឬកែប្រែ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាស​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង ​Clan

2-​ Change Declaration គឺ​មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការ​ប្តូរ​ ឬកែប្រែ​នូវ​សេចក្តី​ប្រកាស​ទូទៅ​នៅ​ក្នុង ​Clan

3-​ Process គឺ​មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការទទួល​យក​សមាជិក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Clan របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​ដែល​គេ​ស្នើសុំ

4-​ Kick គឺ​មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការបណ្តេញសមាជិក​ណាមួយនៅក្នុង​ Clan ដែល​អ្នក​មិន​ពេញ​ចិត្ត

5-​ Job Mgmt កំណត់​តួនាទី​ ឬដំឡើង​ឋានៈសមាជិក​ក្នុង​ Clan (មាន​តែ​ Captain ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​មាន​សិទ្ធ)

6-Change Join Cond មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការ​បន្ថែម​សមាជិក​ Clan របស់​ខ្លួន

7-Consign Capt មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការផ្លាស់​ប្តូរ Captain

8- Set Admin Pass មាន​តួនាទី​ក្នុង​ការ​កំណត់​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លេខ​សម្ងាត់​ Admin