សម្ភារៈFree Freeពីការចំណាយ!

November 27, 2015

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សំភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​និង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥​។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២ ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១៥ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.471 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន


Golden-Gloves(Handdress)(៣០ថ្ងៃ)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


Golden-Mask(Facedress)(៣០ថ្ងៃ)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន


Golden-Horse(Headdress)(៣០ថ្ងៃ)

៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន


Almost-Love(៣០ថ្ងៃ)

៥.ចំណាយ ១៦០០AK Gold ទទួលបាន


Surfboard(Backdress)(៣០ថ្ងៃ)

៦.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


Maid(Pet)

សម្ភារៈគួរតែមាន៖

  • Blue-Breeze(Melee): ជាកាំបិតគូដែលអាចប្រើសម្រាប់ចាក់សត្រូវយ៉ាងងាយជាមួយដៃស្តាំឬឆេ្វងតាមដែលអ្នកចង់។

 

  • Blue-Wave(Sniper): ជាកាំភ្លើងSnipដែលមានកម្លាំងបាញ់ខ្លាំង មួយគ្រាប់គឺអាចយកជីវិតសត្រូវបាន។

 

  • Blue-Night(Assault): កាំភ្លើងBlue-Night ជាកាំភ្លើងសេរី XM8ដែលគ្រាន់ផ្លាស់ប្តូរពណ៌ស្អាតជាងមុនតែកម្លាំងបាញ់រក្សានៅខ្លាំងដដែល ។

 

  • Black-Skin: ជាឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបទាហានដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិសាកសមជាមួយតួអង្គទាំងពីរភេទ។

 

  • ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១៦ ខែវិច្ឆិកា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

 

 

AK Team