រីករាយចូលឆ្នាំសកល!

December 25, 2015

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សំភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​និង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥​។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី១០ ខែមករា ​ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.473 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន


White-Gloves(Handdress)(៣០ថ្ងៃ)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


VR-Device(Facedress)(៣០ថ្ងៃ)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន

Motor-Helmet(Headdress)(៣០ថ្ងៃ)

៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន


Void-Suit(M&F)(៣០ថ្ងៃ)

៥.ចំណាយ ១៦០០AK Gold ទទួលបាន


Void-Wheel(Backdress)(៣០ថ្ងៃ)

៦.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


Passion-Sagitar(Pet)

សម្ភារៈគួរតែមាន៖

  • Void-Bangle(Wristdress): ជាសម្ភារៈថ្មីដែលមានលក់ក្នុងMall ហើយកងដៃនេះមានចំនុចពិសេសគឺបូកបន្ថែមឈាម HP5 ក្នុងវគ្គPVE។

 

  • Void-Boom(Grenade): ជាគ្រាប់បែកវិទ្យាសាស្រ្តដែលមានកម្លាំងផ្ទុះនិងកម្លាំងកម្ទេចខ្លាំង។

 

  • Void-Crossbow(Sniper): ជាស្នាដែលមានរូបរាងទាក់ទាញហើយបូកបន្ថែមចំនុចពិសេសៗដូចជា៖ បង្កើនល្បឿនតួអង្គ ប្តូរបង់និងប្តូរកាំភ្លើងលឿន ។

  • Void-SA(Assault): ជាកាំភ្លើងវិទ្យាសាស្រ្តដែលបន្ថែមនូវអនុភាព៖ កម្លាំងកម្ទេចខ្ពស់ ទំលុះAmor ប្តូរបង់លឿន និងបាញ់មិនសូវរេខ្លាំង។

 

  • Wild-Youth: ជាឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបយុវវ័យសម័យថ្មីដែលមានបន្ថែម Honor ២០%នៅពេលដែលប្រើប្រាស់ឈុតនេះ។

 

  • ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

 

AK Team