ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអេឡិចត្រូនិក ២០១៥

December 28, 2015

នេះជាលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកយកជើងឯកតាមតំបន់នីមួយៗ៖

Over Come

TigerGNX

Five Dragon

NeverCare

VFriend

Standard

នេះជាលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រឆ្នាំ២០១៥៖

Congratulation NEVERCARE Champion of CCC2015 National Final.

សូមអបអរសាទរចំពោះក្រុម៖

WillShowYou: ឈ្នះជ័យលាភីលេខ ៣ ដែលទទួលបានរង្វាន់ ២០,០០០ SC។

FiveMilitary: ឈ្នះជ័យលាភីជើងឯករង ដែលទទួលបាន​រង្វាន់ ជាទឹកប្រាក់ ៤,០០០,០០០រៀល ៤០,០០០ SC និងដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី(ថ្លៃធ្វើដំណើរ ហូបចុក និងស្នាក់នៅ) ដើម្បីចូលរួមប្រកួតជាអន្តរជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ MATIC 2016។

NeverCare:ឈ្នះជ័យលាភីជើងឯក ដែលទទួលបាន​រង្វាន់ ជាទឹកប្រាក់ ៨,០០០,០០០រៀល ៤០,០០០ SC និងដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី(ថ្លៃធ្វើដំណើរ ហូបចុក និងស្នាក់នៅ) ដើម្បីចូលរួមប្រកួតជាអន្តរជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ MATIC 2016។