សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

January 22, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សំភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦​។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៥ ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី៣១ ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.475 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន


Special-Force(Handdress)(៣០ថ្ងៃ)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


Special-Force(Facedress)(៣០ថ្ងៃ)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន

Tactic(Eardress)(៣០ថ្ងៃ)

៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន

Reunited(៣០ថ្ងៃ)

៥.ចំណាយ ១៦០០AK Gold ទទួលបាន

Rocket-Bag(Backdress)(៣០ថ្ងៃ)

៦.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


Hell-Keeper(Pet)

 

 

 

AK Team