ការប្រកួតអន្តរជាតិ MATIC 2016

January 25, 2016

ការ​ប្រកួត​អន្តរជាតិMATIC 2016

ថ្ងៃ​ចេញ​ដំណើរ​ ទៅ​កាន់ទី​ក្រុង Jakarta ប្រទេស​ Indonesia

  • ចេញ​ដំណើរ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​ ២០១៦ ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​តាម​រយៈជើង​ហោះ​ហើរ​លេខ​ 3K594 ហើយ​បន្ត​ទៅ​ទី​ក្រុង​ JAKARTA តាម​រយៈជើង​ហោះ​ហើរ​លេខ 3K205

 

ការ​ស្នាក់​នៅ​

  • ស្នាក់​នៅ​សណ្ឋាគារ​ Grand Tropic រយៈពេល​ ៥យប់

 

ការប្រកួត​ MATIC 2016

  • បែង​ចែក​ជា​ពី​  Group A and Group B

GROUP A

TEAM NAME

COUNTRY

1 Team Professor by TT

TH

2 Team Kaki Crew-WTO

SG

3 Never Care

KH

4 EstrellTikie

TH

5 Over Wheening

CH

6 EDP

MY

7 Beat

ID

8 Equalizer NX

ID

GROUP B

1 Superior by TT

TH

2 Synthetic

SG

3 Team Emo

MY

4 Five Military

KH

5 K.O.N

ID

6 Langzu

CH

7 Rival VX

ID

8 Rival Q

ID

 

  • បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំ​ជម្រុះ​នៅ​ក្នុង Group A និង​ Group Bរួច​ ក្រុម​ដែល​ឡើង​ទៅ ៨ក្រុម​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖

GROUP A

TEAM NAME

COUNTRY

1 Team Professor by TT

TH

2 Team Kaki Crew-WTO

SG

3 Never Care

KH

4 EstrellTikie

TH

GROUP B

1 Superior by TT

TH

2 Synthetic

SG

3 Team Emo

MY

4 Five Military

KH

 

  • តារាងការ​ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង ៨ក្រុម​ចុង​ក្រោយ ដើម្បីរក​ ៤​ក្រុម​ទៅ​ប្រកួត​ក្នុង​វគ្គ​ពាក់​កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ

វគ្គ​ជម្រុះ​ ៨ក្រុម​ចុង​ក្រោយ

TEAM NAME

SCORE

Vs

SCORE

TEAM NAME

Team Professor (TH)

4

Vs

5

FiveMilitary (KH)

NeverCare (KH)

3

Vs

5

Synthetic (SG)

EstrellTikie (TH)

2

Vs

5

Superior(TH)

Kaki Crew-WTO(MY)

5

Vs

1

Team Emo (MY)

  • តារាង​ការ​ប្រកួត​វគ្គ​ពាក់​កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ ដើម្បី​រក​ ២ក្រុមទៅ​វគ្គ​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ

វគ្គ​ពាក់​កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ

TEAM NAME

SCORE

Vs

SCORE

TEAM NAME

FiveMilitary (KH)

7

Vs

5

Synthetic (SG)

Superior (TH)

7

Vs

5

Kaki Crew-WTO (MY)

 

  • វគ្គ​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​

វគ្គ​ ​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ

TEAM NAME

SCORE

Vs

SCORE

TEAM NAME

FiveMilitary (KH)

5

Vs

9

Synthetic (SG)

 

  • តំណែង​ជើងឯក​ MATIC 2016 គឺ​ក្រុម Superior និង​ជើង​ឯក​រង​ Five Military​​

 

ថ្ងៃ​ត្រឡប់​មក​កាន់មាតុ​ប្រទេស​វិញ​

  • ត្រឡប់​​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​ ២០១៦ ពី​ទីក្រុង​ JAKARTA ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​តាម​រយៈជើង​ហោះ​ហើរ​លេខ​ 3K202 ហើយ​បន្ត​មកទី​ក្រុងភ្នំពេញតាម​រយៈជើង​ហោះ​ហើរ​លេខ 3K593

 

អានអត្ថបទផ្សេងទៀតទាក់ទង MATIC 2016៖