សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

February 19, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សំភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦​។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២២ ខែកុម្ភៈ ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី៦ ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.477 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន


Star-Sea(Handdress)(៣០ថ្ងៃ)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


Gold-Goggle(Facedress)(៣០ថ្ងៃ)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន


Pink-Earring(Eardress)(៣០ថ្ងៃ)

៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន


River-Suit(៣០ថ្ងៃ)

៥.ចំណាយ ១៦០០AK Gold ទទួលបាន


One-Wing(F-Backdress)​ & One-Wing(M-Backdress)(៣០ថ្ងៃ)

៦.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


Paradox-Pisces(Pet)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Forever-Alone(Armlet): ប្តូរបង់លឿន


Blade-M500(Pistol): High Fire Rate, High Damage


Paradox-Black(crossbow): 3 Arrows with 1 shot


RX4-River(Assault): Right click to open zoom


Blade-M4A1(Assault): ប្តូរគ្រាប់លឿន, More stable, High Fire Rate, High Damage


Paradox-Red(Assault): ប្តូរគ្រាប់លឿន, More stable, High Damage


Paradox Red(F) & Paradox Black(M): +20% Honor, +2% Movement Speed

 

  • ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១​ ខែកុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៦ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

AK Team