សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

April 22, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦​។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៥ខែមេសា ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី៨ ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.483 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន


Soul Fragment LV2(25 សន្លឹក)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


Soul Fragment LV2(75 សន្លឹក)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន


Soul Fragment LV2(125 សន្លឹក)

៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន


King Size(M&F): +40% Honor, +20% Silver(៣០ថ្ងៃ)

 

៥.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


Gold Monkey(Pet): +Honor, +Silver, +Movement Speed

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Golden Claw(Handdress): ប្តូរបង់លឿន

Golden Nimbus(Headdress): ការពារក្បាល

Rare-Golden(Armlet): ប្តូរកាំភ្លើងលឿន


Monkey Grab(Melee): High Damage, Large Attack Range

Monkey Gaze(Pistol): High Damage, High Fire Rate, High Stable, High Armor-Piercing


Monkey-Game(Assault): High Damage, High Fire Rate, ប្តូរបង់លឿន, High Stable, High Damage some PVE mode

Golden Wealthy(M&F): +20% Honor

 

  • ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១១ ខែមេសា ដល់​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២២ មេសា ២០១៦

AK Team