របៀបចូលលេង

June 1, 2016

បន្ទាប់ពីអ្នកចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយអ្នកអាច​ចូល​មក​កម្សាន្ដនៅក្នុង​ AK Online បាន​ដោយ​ងាយ​ស្រួល។
ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបនៃការចូលកម្សាន្ដរបស់ AK2៖

  • បញ្ចូល​គណនី និង លេខសម្ងាត់របស់អ្នក

  • ជ្រើសរើស​ Server

ជ្រើសរើស Server ដែលត្រូវជាមួយនឹងកម្រិតតួអង្គរបស់អ្នក(<50, >=50,>=80) រួចចុចប៊ូតុង “CONFIRM”

  • ជ្រើសរើស Channel មួយក្នុងចំណោម Channel ទាំងអស់

  • ជ្រើសរើស Room ទៅតាម mode ដែលអ្នកចូលចិត្ត

  • ចុចប៊ូតុង “Enter​ Game” ដើម្បីចូលកម្សាន្ដ

Go to top