សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

June 17, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦​។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២០ ខែមិថុនា ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី៣ ខែកក្កដា​ ​ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.487 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន


Soul Fragment LV2(25 សន្លឹក)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


Soul Fragment LV2(75 សន្លឹក)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន


Thunder-gaze(Facedress): Reduce Blinding Effect for 1s +10% Silver(៣០ថ្ងៃ)

៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន


Bal(M)&Emily(F): +40% Honor, +20% Silver(៣០ថ្ងៃ)

 

៥.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


Iron Lion(Pet): +100% Honor, +20% Silver, +3 Assault Bullet

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Bloodlust(Armlet): +50% ប្តូរបង់លឿន, +10% Silver

 

Star Noble(Headdress): ការពារក្បាល, +10% Silver

 

Hunting Knife RT(Melee):Right-Click for one hit kill, Large Attack Range, High Damage

 

M93R-RT(Pistol): More Stability, High Fire Rate

 

M200-RT(Sniper): High Damage, More Stability, High Accuracy, One Hit Kill

 

AK47-RT(Assault): High Damage, More Stability, High Fire Rate

 

Sam(M)&Boomer(F):+20% Honor

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី ​ថ្ងៃ​ទី​​៦ ខែមិថុនា ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៧ មិថុនា ២០១៦

AK Team