ប្រាសាទអាថ៌កំបាំង

July 1, 2016

នៅ​​ក្នុង​​ខែ​​កក្កដា​នេះ សេវាកម្សាន្ត AK2 នឹង​នាំ​មក​នូវ​អ្វីដែល​ថ្មី​មិន​ថា​ទាំង​ផែនទី​ និង​សម្ភារៈ​គឺ​សុទ្ធ​ថ្មី ហើយ​ក៏​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​ដែល​ជា​កា​ដូ​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​វិស្សម​កាល​ធំ​​នេះ​ផង​ដែរ។ ចង់​ដឹង​ថា​មាន​អ្វី​ដែល​ថ្មី​នោះ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ចម្លើយ​សម្រាប់​សំនួរ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា។ ហើយ​បើ​ចង់​សាក​លេង​កម្សាន្ត​នោះ សូម​រង់​ចាំ​ចំពោះ​​​​​​​​​ការ​​​​​​ ​​update​ ​​​​​ថ្មី ដែល​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី៤ ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ២០១៦។

  • វគ្គរណាក៏ជាសត្រូវ

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវផែនទីថ្មី ដែលមានឈ្មោះថា Demon Castle សម្រាប់វគ្គនរណាក៏ជាសត្រូវ ។ វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តការពារខ្លួនឯងពីសត្រូវ និងកម្ទេចសត្រូវដែលមកពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងផែនទីនេះ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.488-489 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១.​បញ្ចូល ៨០AK Gold ទទួលបាន


Golden M82A1(Sniper)(១២ខែ):បាញ់ធ្លុះជញ្ជាំង, +50 Damage

 

២.​បញ្ចូល ២០០AK Gold ទទួលបាន


M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៣.​បញ្ចូល ៤០០AK Gold ទទួលបាន


Devil Treasure(Egg)(x2)

 

៤.​បញ្ចូល ៦០០AK Gold ទទួលបាន

Brilliant Crown(Headdress)(៣០ថ្ងៃ): ការពារក្បាល, ប្តូរបង់លឿន

៥.​បញ្ចូល ៨០០AK Gold ទទួលបាន

Honor Card Lv 3(៣០ថ្ងៃ)

៦.​បញ្ចូល ១២០០AK Gold ទទួលបាន


Diablo Crossbow Egg(x2)

៧.​បញ្ចូល ១៦០០AK Gold ទទួលបាន


Spiderman Egg(x3)

 ៨.​បញ្ចូល ៣២០០AK Gold ទទួលបាន

Angel Assistant(Pet):+2 Assault Bullet, +2 Pistol Bullet, +2 Shotgun|+100% Silver

សម្ភារៈថ្មី៖

Brilliant Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

Brilliant Shine(Grenade), Brilliant-Sharp(Melee), Brilliant-Eyes(Sniper) និង Brilliant-Flame(Assault)​ រយៈពេល​​៣ថ្ងៃ

Brilliant Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

Brilliant Shine(Grenade), Brilliant-Sharp(Melee), Brilliant-Eyes(Sniper) និង Brilliant-Flame(Assault)​ រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Brilliant Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

Brilliant Shine(Grenade), Brilliant-Sharp(Melee), Brilliant-Eyes(Sniper) និង Brilliant-Flame(Assault)​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

Mightiness-Pack(Jewel): ទទួលបាន Jewel 2pcs ទៅ 4pcs និង Random Item:

1/3/15 Mightiness(Sniper), 1/3/15 Mightiness Striker(Assault), 1/3/15 Mightiness Moon(Pistol), Brilliant Wrist(Wristdress) ៣០ថ្ងៃ

Brilliant Shine(Grenade): Powerful pressing force, Large Range, bring 3 more small grenades, High Damage, Damage most of PVE is 1.5 time

Brilliant-Sharp(Melee): High Damage, Left-Click Quick Attack Speed, Right Click Large Attack, Right Click One Hit Kill, Damage most of PVE is 1.5 time

Brilliant-Eyes(Sniper): High Damage, High Accurate, Hold Gun + Speed, Low recoil, Long Range, Damage most of PVE is 1.5 time

Brilliant-Flame(Assault): Strong Power, Stability Trajectory, High Fire Rate, High Armor-Piercing, Hold Gun + Speed, ប្តូរបង់លឿន, High Fire Rate, Damage most of PVE is 1.5 time

 VIP Page:

Attribute សម្រាប់ឈុតថ្មី៖


 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​​៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១ កក្កដា ២០១៦

AK Team