សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

July 15, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១៨ ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី៣១ ខែកក្កដា​ ​ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.490 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន

Diablo Revolver Egg(x1)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន


Love Scan(Facedres)(៣០ថ្ងៃ): Reduce Blind Effect, +10% Silver

៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន

Brilliant Era(M&F): +20% Honor(៣០ថ្ងៃ)

 

៥.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Pixel-Mask(Headdress): Reduce Damage on Head, +10% Silver
  • Pixel Sword(Melee): Quick Attack Speed, High Damage, H&S Left-Click damage is very low, Special Effect, Killed enemy become pixels
  • Pixel Magic(Pistol): High Damage, High Fire Rate, Stability Trajectory, High Mobility, High Armor-piercing, Special Effect, Killed enemy become pixels
  • Leo-EBR(Assault): Zodiac exclusive weapons, High Damage, High Fire Rate, Excellent Trajectory, High Stability
  • Pixel Suit(M&F): +40% Honor, +20% Silver

លទ្ធផល Fan Vote :

AK2 នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា សម្រាប់លទ្ធផលឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម៖

  • លេខ១ គឺឈុត TDR Suit នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០%
  • លេខ១ គឺឈុត Death Lord នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥%
  • លេខ១ គឺឈុត Demon នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​​៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៥ កក្កដា ២០១៦

AK Team