ឈ្មោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់!

September 14, 2016

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះគណនី Facebook ទាំង០នាក់ ដែលបានឆ្លើយត្រូវនិងមុនគេក្នុងការឆ្លើយសំណួរ Live ផ្ទាល់របស់ GM Jing ដែលបានទទួលរង្វាន់ជាគូប៉ុន 5$ របស់ Lottoria  ពីសេវាកម្សាន្ត AK2

១.TheeRa ThonNoober ២.Fii Lum ៣.MD Razer
៤.Asds SadSad ៥.SatsYa Lay ៦.Bottra kia Sor
៧.Menghuy Lun ៨.Serymom Va ៩.Tong Fang
១០.Pengkimchhong ១១.Ah Rong Sor ១២.Paii Smech
១៣.Hea nha ១៤.Vid Pitou ១៥.chan Osa
១៦.meng woodson ១៧.Bottra toch ១៨.chengVeng Moeng
១៩.Uknow PoZz Pheak ២០.Rithy Sak ២១.Vichet Soun
២២.Ly Ly ២៣.pich panhaRith Dara ២៤.Sak Newking
២៥.svay Ju ២៦.Mrr Heng ២៧.Reno
២៨.phra Bottra toch Nak ២៩.ហង្សដេនីស ៣០.Tor Lina

*បញ្ជាក់៖
-សូមមកបើករង្វាន់អោយបានមុន ម៉ោង៤ល្ងាច ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្រុមហ៌ុនសប្យាយផ្ទាល់ដែលមានទីតាំងនៅ អាគារលេខ ៣០៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ជាប់នឹង Lottoria
-សូមទាក់ទងមកកាន់លេខ ០២៣ ២២​ ៨០០០ សម្រាប់ពត៌មានលំអិត!
-ហួសកំណត់កាលបរិច្ឆេទ នឹងទុកជាមោឃៈ។

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៤ កញ្ញា ២០១៦

GM Kevin