សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

September 23, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦​។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៦ ខែកញ្ញា ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី៩ ខែតុលា ​ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.495 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន

Diablo Revolver Egg(x1)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន


Red Scale Mask(Facedress)(៣០ថ្ងៃ):
Quick Reload Bullet, Reduce Damage on Head


៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន

Gun-Soul-Crystal (10000*1)

 

៥.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Serpent MG5(Grenade): Large Range, High Damage, Strong Suppress Power
  • Libra(Crossbow): Constellation Exclusive, High Shooting accuracy, Quick Change Gun, Quick Reload Bullet
  • Serpent ARX160(Assault): Fast Fire Rate, Quick Reload Bullet, Increase Change Gun Speed, Increase Amount Bullets
  • Red Scale Wings(Backdress): Moving Speed +3%, Honor+100%, No Fall Damage
  • Serpent Suit:  Honor +40%

លទ្ធផល Fan Vote :

AK2 នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែតុលា សម្រាប់លទ្ធផល កាំភ្លើងAssault ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម៖

  • លេខ១ គឺ ASURA M14EBR នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០%

  • លេខ២ គឺ BLUE KNIGHT SA58 នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

  • លេខ៣ គឺ HIDDEN RFB នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែកញ្ញា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២៣ កញ្ញា ២០១៦

GM Kevin