សម្ភារៈ Free ពីការបញ្ចូល

October 7, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦​។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី​១០ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​តុលា ​​ឆ្នាំ២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.496 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

 

១.​បញ្ចូល ២០០AK Gold ទទួលបាន

Diablo Double Kill(x2 Pistol)(១៨០ថ្ងៃ): High Damage|Fast Fire Rate

២.​បញ្ចូល ៤០០AK Gold ទទួលបាន


Devil Treasure(Egg)(x2)

 

៣.​បញ្ចូល ៦០០AK Gold ទទួលបាន


M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់) 

៤.​បញ្ចូល ៨០០AK Gold ទទួលបាន

Honor Card Lv 3(៣០ថ្ងៃ)

៥.​បញ្ចូល ១២០០AK Gold ទទួលបាន


Diablo Crossbow Egg(x2)

៦.​បញ្ចូល ១៦០០AK Gold ទទួលបាន


Spiderman Egg(x3)

៧.​បញ្ចូល ៣២០០AK Gold ទទួលបាន

Sky Wings (Backdress)(៣០ថ្ងៃ): Honor +60%, Silver +80%, AP LV3, Moving Speed +1%, Assault Bullet Card

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Diablo Grip(Handdress): Quick Reload Bullet, Silver +10%
  • Diablo Nimbus(Headdress): Protect Head, Quick Reload Bullet
  • Diablo Sword(Melee): Right-Click Large Range, High Damage
  • Diablo Laser(x2 Pistol): Quick Reload Bullet, High Damage, Fast Fire Rate, Large Amount of Bullet
  • Diablo Cannon(Bazooka): Fast Fire Rate, More Amount of Bullet, Big Explosion Range
  • Diablo Rose(Assault): Quick Change Gun, Upgrade Amount of Bullet, Quick Reload Bullet, High Accuracy|Good stability
  • Diablo Noble(M&F): Honor +100%, Silver +40%, Moving Speed +1%

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែតុលា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ៧ តុកលា ២០១៦

GM Kevin