សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

November 18, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦​។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២១ ខែវិច្ឆិកា ដល់​​​ថ្ងៃ​​ទី៤ ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.500 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១.​ចំណាយ ៤០០AK Gold ទទួលបាន

Diablo Revolver Egg(x1)

២.ចំណាយ ៦០០AK Gold ទទួលបាន


Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)


៣.ចំណាយ ៨០០AK Gold ទទួលបាន


Love-Fans(Eyedress)(៣០ថ្ងៃ):
Flash Protection, Silver +10%


៤.ចំណាយ ១២០០AK Gold ទទួលបាន

Gun-Soul-Crystal (10000*1)

 

៥.ចំណាយ ២៤០០AK Gold ទទួលបាន


M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

 

សម្ភារៈថ្មី៖

 

  • Sciences Tumbler(Grenade): Big Explosion Range, Strong Suppress Power
  • Lightning Laser(Assault): High Damage, High Piercing, Low Recoil, High Accuracy
  • Sagittarius(Assault): Fast Fire Rate, Low Reciol, High Armor-Piercing, Special Fine
  • Love Night(M&F): Honor +40%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែវិច្ឆិកា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៨ វិថ្ឆិកា ២០១៦

GM Kevin