សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

December 23, 2016

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦​។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដល់​​​ថ្ងៃ​​៨ ខែមករា ​ឆ្នាំ​២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.502 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖


១.​ចំណាយ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន      Diablo Revolver Egg(x1)

២.​ចំណាយ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣.​ចំណាយ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន     Angel Eyes(Eyedress):Protect Flash, Silver +10%

៤.​ចំណាយ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន   Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.ចំណាយ ​១៦០០ AK Gold ទទួលបាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៦.ចំណាយ ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Demon String(Fragment)(៤០០សន្លឹក)

បញ្ជាក់៖

-Demon String(Fragment)(១០០សន្លឹក) ផ្កុំបាន Demon Zither(Assault)(១ថ្ងៃ)

-Demon String(Fragment)(២០០សន្លឹក) ផ្កុំបាន Demon Zither(Assault)(៤ថ្ងៃ)

-Demon String(Fragment)(៤០០សន្លឹក) ផ្កុំបាន Demon Zither(Assault)(១០ថ្ងៃ)

-Demon String(Fragment)(៦០០សន្លឹក) ផ្កុំបាន Demon Zither(Assault)(២១ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

 

  • Empty Sky(Melee): High Damage, Left Click 3 combo knife surprise at Last, Strong Mobility, Right Click Kill, Increase X2 Damage for Inferno 3, Increase Damage for some PVE mode
  • Brightness(Grenade): Strong Suppress Power, Large Explode Range, 3 Small grenades,  Small grenade Damage Higher than Big one
  • Reincarnation(Pistol): High Damage, High Armor-Piercing, Fast Fire Rate, Strong Mobility, X2 Damage for Inferno mode
  • Sunrise(Sniper): High Damage, Fast Fire Rate, Quick Reload Bullet, Strong Mobility, Large Attack Distance, Increase Damage 1.2 times Some PVE mode
  • Capricorn(Sniper): Fast Fire Rate, Quick Reload Bullet, Quick Switch Gun
  • Sky Angel(M&F): Honor +40%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២៣ ធ្នូ ២០១៦

GM Kevin