តារានិករទាំង១២!

March 25, 2017

ការ​រំពឹង​ទុក​របស់​អ្នក​បាន​មក​ដល់​ហើយ​​​ដោយ​ការ ​update ​លើក​នេះ​ប្រាក​ដ៏​ជា​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ពេញ​ចិត្ត​ជាក់​ជា​មិន​ខាន់​ឡើយ​។​ ​នេះ​​អាច​​និយាយ​បាន​ថា​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ ​ដែល​បន្ថែម​លើ​ការ​ update ​​នោះ​គឺ Holy Region ដោយប្រិយ​មិត្ត​ទាំង​ឡាយ​នឹង​ប្រឈរ​មុខ​ជា​មួយ​ពួក​ព្រាយ​បិសាច​​ដែលជាតារានិករទាំង១២​មក​ រារាំង​ដំណើ​ររបស់​អ្នក​​​​។ ​​​​​​​​​​​​ចំពោះ​​​​​​​​​ការ​​​​​​ ​​update​ ​​​​​ថ្មី​​​​​នេះ​​​​​បាន​​​​​​បង្កើន​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​ទាក់​​​​​ទាញ​​​​ ​​ជាង​​​នោះ​​​ ​រួម​​​ទាំង​​​​​បាន​​​​​​បន្ថែម​​សំភារៈ​​​ស្អាត​​​ៗ ​​និង​​​​សព្វាវុធ​​​ដ៏​​​ទំនើប​​​​​​អស្ចារ្យ​​​ជា​​​​​ច្រើន​​​​ទៀត​​។ ​​​ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​និង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី២៧ ខែមិនា ​ឆ្នាំ២០១៧។

  • វគ្គ Holy Region ថ្មី

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ វគ្គ Holy Region ថ្មី​ និង ផែន​ទីថ្មី​គឺ តារានិករទាំង១២(12 Zodiacs)។ វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តរួមគ្នាជាក្រុម៤នាក់​ហើយ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយបិសាចដែលនៅក្នុងនោះដោយប្រើសព្វាវុធទំនើបៗដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version ថ្មីនេះដើម្បីយកជ័យជំនះ​។

ចំណុចពិសេស៖

  • បញ្ចប់វគ្គ៖ អ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ទៅតាមវគ្គ ស្រួលឬពិបាក ដែលអ្នកបានចូលកម្សាន្ត។

-Zodiac Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Reborn Card(1), God Cloth(Fragment)(3) រួមនិង: Galaxy Blade(Fragment)(1)​ ឬ Galaxy Blade(Fragment)(2) ឬ  Galaxy Blade(Fragment)(3) ឬ Glory Sword(Melee)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)

-Zodiac Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Reborn Card(3), God Cloth(Fragment)(5) រួមនិង: Galaxy Blade(Fragment)(3)​ ឬ Galaxy Blade(Fragment)(5) ឬ  Galaxy Blade(Fragment)(7) ឬ Glory Sword(Melee)(៣ថ្ងៃ ឬ ១៥ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ)

-Taurus Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Taurus Hammer(Melee)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Ox-Head(Headdress)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Taurus Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Taurus Hammer(Melee)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ Diligent Taurus(Grenade)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Gemini Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Fantasy(Melee)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Double Heart(Armlet)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Gemini Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Fantasy(Melee)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ King’s Double Spray (Shotgun)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Leo Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Lion Roar(Grenade)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Steel Lion(Handdress)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Leo Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Lion Roar(Grenade)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ Steel Lion(Pistol)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Virgo Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Scissors(Melee)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Dual Moon(Eardress)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Virgo Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Scissors(Melee)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ Crescent Heart(Backdress)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

៣. ការប្រមូល និងផ្គុំ

អ្នកកម្សាន្តអាចប្រមូលនិងផ្គុំនូវបន្ទះដូចខាងក្រោមអ្នកកម្សាន្តនឹងទទួលបាននូវ៖

-១៩៩ Glory Sword(Fragment) ទទួលបាន Glory Sword(Melee)(៧ថ្ងៃ)

-៥៩៩ Glory Sword(Fragement) ទទួលបាន Glory Sword(Melee)(៣០ថ្ងៃ)

-​៩៩ Galaxy Blade(Fragment) ទទួលបាន Holy Region(Pack) ទទួលបានក្នុងចំណោមមួយនូវ៖ Fantasy(Melee), Taurus Hammer(Melee), Lion Roar(Grenade) & Scissors(Melee)

-​៩៩​ God Clothes(Fragment) ទទួលបាន Brightness Star(M&F)(៣០ថ្ងៃ)

 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែមិនា ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែ​មេសា ​​ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.508 ទៅ​ 2.1.6.510 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​


១.​បញ្ចូល ១០០ AK Gold ទទួលបាន      Novice Pack(Protection Card Lv2, Jazz(Dance Card), True Love 82(Grenade)

២.​បញ្ចូល ២០០ AK Gold ទទួលបាន      M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៣.​បញ្ចូល ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Devil Treasure(Egg)

៤.​បញ្ចូល ៦០០ AK Gold ទទួលបាន      BEST 10% OFF

៥.​បញ្ចូល ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Silver Card Lv 3(៣០ថ្ងៃ)

៦.​បញ្ចូល ១២០០ AK Gold ទទួលបាន   Diablo Crossbow Egg(x2)

៧.បញ្ចូល ​១៦០០ AK Gold ទទួលបាន   Spiderman Egg(x3)

៨.បញ្ចូល ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Galaxy Prince(Pet):Moving Speed +2%, Honor +100%, Silver +60%, Damage in PVE +3

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Galaxy Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Meteor(Assault), Comet(Shotgun), Morning Star(Pistol), Brightness Star(M ឬ F) និង Galaxy Suit(M ឬ F)​)​៣ថ្ងៃ

Galaxy Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Meteor(Assault), Comet(Shotgun), Morning Star(Pistol), Brightness Star(M ឬ F) និង Galaxy Suit(M ឬ F)​)​ រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Galaxy Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Meteor(Assault), Comet(Shotgun), Morning Star(Pistol), Brightness Star(M ឬ F) និង Galaxy Suit(M ឬ F)​)​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Reborn Card: ប្រើដើម្បីរស់ឡើងវិញក្នុងវគ្គ Holy Region
  • Morning Star(Pistol): High Damage, Fast Fire Rate, High Armor-Piercing, Quick Reload, Strong Mobility, Increase Damge in some PVE mode
  • Comet(Shotgun): High Accuracy, High Power, High Fire Rate, Continue Shooting, Increase Damge in some PVE mode
  • Meteor(Assault): Melee Strong Ability, Fast Fire Rate, Strong Armor-Piercing, Strong Stabilty, Quick Reload, Right click to attack nearby, Increase Damge in some PVE mode
  • Basalt(Special): Four series of weapons, Super laser attack, Attack Throw People, Fast Fire Rate, Excellent Stability, Large Capacity, Increased Range, Exclusive PVE Skill: PVE mode after the full power release, Basaltic mask range to yourself and friends, A certain time invincible and restore armor value, Increase Damage in some PVE mode
  • Galaxy Suit(M&F): Honor +100%, Explode Protection, Moving Speed +2%

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៧ ខែមិនា ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២៤ មិនា ២០១៧

GM Kevin