សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

May 5, 2017

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧​។

  • ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គ​​ Mummy Hero

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ​ផែន​ទីថ្មី​១ ទៀត​សម្រាប់​វគ្គ​ Mummy Hero គឺ Platform Site។ ​​ចំពោះ​វគ្គ​ថ្មី​នេះ​គឺ​​តំរូវ​​អោយ​​អ្នក​​​កម្សាន្ត​​​ទាំង​​ឡាយ​​​ធ្វើ​ការប្រយុទ្ធ​​​គ្នា​​​​ជា​មួួយ​ Mummy ​ដែល​ក្នុង​នោះ​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ប៉ះសក់​ជាក់​ជា​មិន​ខាន​ឡើយ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​៨ ដល់​​​ថ្ងៃទី​​២១​ ខែឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​versionពី 2.1.6.512 ទៅ​ 2.1.6.513 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១.​ចំណាយ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន      Diablo AK12 Egg(x1)

២.​ចំណាយ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣.​ចំណាយ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន    Full Moon(Handdress)(៣០ថ្ងៃ): Quick Reload, Silver +10%

៤.​ចំណាយ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន  Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.ចំណាយ ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.ចំណាយ ​២៦០០ AK Gold ទទួលបាន   Diablo 95 Egg(x2)

៥.ចំណាយ ​២៨០០ AK Gold ទទួលបាន   VIP Weapon(Pack): Open to get Mysterious VIP store weapon

៥.ចំណាយ ​៣២០០ AK Gold ទទួលបាន   BEST 20% OFF

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Dawn Axe(Melee): Prehistoric System, High Damage, Large Attack Range, Right Click One Kill, Can attack multiple targets
  • Chasing Sun(Pistol): Prehistoric System, High Damage, High Armor-Piercing, Fast Fire Rate, Strong Mobility, Killed 3 enemies Increase moving Speed, Increase Damage for some PVE modes
  • Ancient Knight(Bow): Prehistoric System, Ultra Damage, Hold Bow Moving Fast, Super Pressing Force, Arrows flying fast, Strain Strong
  • Goddess Niva(Shotgun): Prehistoric System, Super Pressing Force, King of Armor, Large Ammunition, Great power, Gain 2 Bullets after Kill enemies
  • Sun Hunter(Assault): Prehistoric System, High Damage, Large load capacity, Far Range, Excellent stability, Right Click Shooting arrows, Increase Damage for Some PVE Modes
  • 9 Purple Cloud(Backdress): Moving Speed +3, Fall No Damage, Fly in Chatroom, Honor +100%
  • Red Dust(M&F): Honor +150%, Moving Speed +2%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៤ ខែមេសា ដល់​ថ្ងៃ​ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ៥ ឧសភា ២០១៧

GM Kevin