សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

June 2, 2017

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​៥ ដល់​​​ថ្ងៃទី​​១៨​ ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​versionពី 2.1.6.514 ទៅ​ 2.1.6.515 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១.​ចំណាយ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន      Diablo AK12 Egg(x1)

២.​ចំណាយ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣.​ចំណាយ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន    Phoenix Claw(Handdress)(៣០ថ្ងៃ): Quick Reload, Silver +10%

៤.​ចំណាយ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន  Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.ចំណាយ ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.ចំណាយ ​២៦០០ AK Gold ទទួលបាន   Diablo 95 Egg(x2)

៥.ចំណាយ ​២៨០០ AK Gold ទទួលបាន   VIP Weapon(Pack): Open to get Mysterious VIP store weapon

៥.ចំណាយ ​៣២០០ AK Gold ទទួលបាន   Night Stalker(M/F)(៣០ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Lava(Melee): Ultra Damage, Red flame attack, Large attack range, Quick Attack Speed, Right click one kill, Right click on the charge
  • Fire Lotus(Grenade): High Damage, High Mobility, Large Explosion Range, Powerful pressing force
  • Phoenix Crown(Headdres): Protect Head, Quick Reload
  • Phoenix Wings(Backdress): Moving Speed +3%, Jump no Damage, Silver +60%, Honor +100%
  • Inflammation(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, High Armor-Piercing, High precision, The enemy was hit by chance, A certain time of burning damage, Increase Damage for Some of PVE modes
  • Fire Phoenix(M&F): Honor +150%, Silver +80%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២២ ខែឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២ មិថុនា ២០១៧

GM Kevin