លេងBombដោយតឹកដៃ!

June 17, 2017

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ថ្ងៃ​​អង្គារ៍ ​​ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​។

  • វគ្គថ្មី Bombដោយតឹកដៃ

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ​វគ្គថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Bombដោយតឹកដៃ(Bomb Competitive)។ ​​ចំពោះ​វគ្គ​ថ្មី​នេះ​គឺ​​តំរូវ​​អោយ​​អ្នក​​​កម្សាន្ត​​​ទាំង​​ឡាយ​​​ធ្វើ​ការប្រយុទ្ធ​​​គ្នា​​​​ជាក្រុមដែលមួយក្រុមមាន៨នាក់ និងប្រើប្រាស់តែសម្ភារៈដែលគេបានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះ។ ហើយកន្លែងហ្វឹកហាត់នេះបើកអោយចូលរៀងរាល់ថ្ងៃ ម៉ោង៣-៥ល្ងាច តែប៉ុណ្ណោះ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែមិថុនា ​​ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.515 ទៅ​ 2.1.6.516 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១.​បញ្ចូល ១០០ AK Gold ទទួលបាន      Novice Pack(Protection Card Lv2, Jazz(Dance Card), True Love 82(Grenade)) និង Sheath(Melee Equipment)

២.​បញ្ចូល ២០០ AK Gold ទទួលបាន      Giant Gun(Pistol)(៩០ថ្ងៃ)

៣.​បញ្ចូល ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Diablo Whirl (Egg)(1) និង Luxury(Pack)

៤.​បញ្ចូល ៦០០ AK Gold ទទួលបាន      M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.​បញ្ចូល ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Silver Card Lv 3(៣០ថ្ងៃ)

៦.​បញ្ចូល ១២០០ AK Gold ទទួលបាន   Diablo Satan(Egg)(1) និង Exclusive(Pack)

៧.បញ្ចូល ​១៦០០ AK Gold ទទួលបាន   Gun Soul Crystal(10000)

៨.បញ្ចូល ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Nurse NaNa(Pet):Moving Speed +2%, Honor +100%, Pistol Bullet +2 និង Assault Bullet +2

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២៦ ខែមិថុនា ដល់​​​ថ្ងៃទី​​២​ ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Maintenance  រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១.​ចំណាយ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន      Diablo AK12 Egg(x1)

២.​ចំណាយ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣.​ចំណាយ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន    Nurse Head(M/F Headdress)(៣០ថ្ងៃ): Protect Head, Quick Reload

៤.​ចំណាយ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន  Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.ចំណាយ ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.ចំណាយ ​២៦០០ AK Gold ទទួលបាន   Diablo 95 Egg(x2)

៥.ចំណាយ ​២៨០០ AK Gold ទទួលបាន   VIP Weapon(Pack): Open to get Mysterious VIP store weapon

៥.ចំណាយ ​៣២០០ AK Gold ទទួលបាន   Best 20% Off

សម្ភារៈថ្មី៖

Aid Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Mourner(Assault), Protector(Pistol), Surveyor(Grenade), Ripper(Melee), Cute (Dance Card) និងEmergency Pioneer(M ឬ F)​)​ រយៈពេល៣ថ្ងៃ

Aid Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Mourner(Assault), Protector(Pistol), Surveyor(Grenade), Ripper(Melee), Cute (Dance Card) និងEmergency Pioneer(M ឬ F)​)​​ រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Aid Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Mourner(Assault), Protector(Pistol), Surveyor(Grenade), Ripper(Melee), Cute (Dance Card) និងEmergency Pioneer(M ឬ F)​)​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Ripper(Melee): Increase Damage for Most of PVE modes
  • Protector(Pistol): Left Quick Shot, Fast Fire Rate, Stability Ballistic, Right mouse button to switch the grenade mode, Right Click allows you to add HP to friends and yourself
  • Surveyor(Grenade): High Damage, Powerful Pressing Force, Large Explosion Range, Increase Damage for Most of PVE modes
  • Mourner(Assault): Fast Fire Rate, Quick Reload, High Armor-Piercing, Quick Switch gun
  • Cute (Dance Card): Recover 7 HP
  • Emergency Pioneer(M&F): Honor +150%, Moving Speed +2%

VIP Store:

  • King Poison(Assault): Origin series of fierce poison awakening, Deadly poison damage increase, Super Fire Rate, Quick Switch Gun, Strong Stability, Large clip capacity, Quick Reload, PVE Mode Att: enemies will turn deadly poison gas caused large damage, Increase Damage for Some of PVE modes

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​​២២ ខែឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២០ មិថុនា ២០១៧

GM Kevin