តារានិករទាំង១២(វគ្គ២)

June 29, 2017

នៅក្នុងផែនទីតារានិករទាំង១២(វគ្គ១)អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់គ្នាបានជួបត្រឹមតែបិសាចតារានិករ៦ប៉ុណ្ណោះ ហើយគិតថាបិសាចទាំង៦នេះ ពិតជាងាយស្រួលកម្ចាត់ណាស់មែនទេ? តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថា​ សាមគ្គីជាកម្លាំងដើម្បីឈ្នះ ដូចនេះក្នុង​ផែនទីតារានិករទាំង១២(វគ្គ២)​​ អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់គ្នានឹងជួបបិសាចដែលនៅសល់៦ទៀត ដែលមកធ្វើការរារាំងអ្នកពីការធ្វើដំណើរទៅរកកំណប់នោះជាបន្តបន្ទាប់​។ ចង់ដឹងថាបិសាចទាំង៦ទៀតនេះមានមហិទ្ធិរិទ្ធិខ្លាំងជាការស្មានរបស់អ្នកយ៉ាងណានោះសូមរង់ចាំ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​ដែល​​​​និង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី៣ ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ២០១៧​  ​​​​​​​​​​​​ជាមួយភាព​​​​​​​​​ទាក់​​​​​ទាញ​​​​ ​​​រួម​​​ទាំង​​​​​បាន​​​​​​បន្ថែម​​សំភារៈ​​​ស្អាត​​​ៗ ​​និង​​​​សព្វាវុធ​​​ដ៏​​​ទំនើប​​​​​​អស្ចារ្យ​​​ជា​​​​​ច្រើន​​​​ទៀត​​។ ​​​

  • ផែនទីតារានិករទាំង១២(វគ្គ២)

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ ផែន​ទីថ្មី​គឺ តារានិករទាំង១២(12 Zodiacs)ថ្មី ក្នុង វគ្គ Holy Region។ វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តរួមគ្នាជាក្រុម៤នាក់​ហើយ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយបិសាចដែលនៅក្នុងនោះដោយប្រើសព្វាវុធទំនើបៗដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version ថ្មីនេះដើម្បីយកជ័យជំនះ​។

ចំណុចពិសេស៖

  • បញ្ចប់វគ្គ៖ អ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ទៅតាមវគ្គ ស្រួលឬពិបាក ដែលអ្នកបានចូលកម្សាន្ត។

-Zodiac Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Reborn Card(1), God Cloth(Fragment)(3) រួមនិង: Galaxy Blade(Fragment)(1)​ ឬ Galaxy Blade(Fragment)(2) ឬ  Galaxy Blade(Fragment)(3) ឬ Glory Sword(Melee)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)

-Zodiac Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Reborn Card(3), God Cloth(Fragment)(5) រួមនិង: Galaxy Blade(Fragment)(3)​ ឬ Galaxy Blade(Fragment)(5) ឬ  Galaxy Blade(Fragment)(7) ឬ Glory Sword(Melee)(៣ថ្ងៃ ឬ ១៥ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ)

-Libra Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Harmonious(Grenade)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Void Bangle(Wristdress)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

Libra Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Harmonious(Grenade)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ PX RPK(L-Machinegun)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Sagittarius Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Fate Hunter(Pistol)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Shooter (Armband)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

Sagittarius Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Fate Hunter(Pistol)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ Legendary Nebula(Bow)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Capricorn Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Trail Star(Pistol)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Goat Angle (Head)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

Capricorn Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Trail Star(Pistol)៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ Mane Goat Tracker(Assault)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Aquarius Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Zero Degree(Grenade)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Ice Blue Power(Arm)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

Aquarius Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Zero Degree(Grenade)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ Ice crystals AK12(Assault)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

-Pieces Easy(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(1) រួមនិង: Astrotech Guardian(Melee)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(3) ឬ  Reborn Card(1) ឬ Gun Soul Crystal(500)(*1) ឬ Titan Dual Knife(Melee)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

Pieces Hard(Pack)៖ ទទួលបាន Glory Sword(Fragment)(3) រួមនិង: Astrotech Guardian(Melee)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Serum(5) ឬ  Reborn Card(2) ឬ Gun Soul Crystal(1000)(*1) ឬ Flash Moon Tower(Pistol)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៧ថ្ងៃ)

 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី៣​ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​កក្កដា ​​ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.516 ទៅ​ 2.1.6.517 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​


១.​បញ្ចូល ១០០ AK Gold ទទួលបាន      Novice Pack(Protection Card Lv2, Jazz(Dance Card), True Love 82(Grenade)) និង Sheath(Melee Equipment)

២.​បញ្ចូល ២០០ AK Gold ទទួលបាន      College Warrior(M/F)(៩០ថ្ងៃ)

៣.​បញ្ចូល ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Diablo Whirl (Egg)(1) និង Luxury(Pack)

៤.​បញ្ចូល ៦០០ AK Gold ទទួលបាន      M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.​បញ្ចូល ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Silver Card Lv 3(៣០ថ្ងៃ)

៦.​បញ្ចូល ១២០០ AK Gold ទទួលបាន   Diablo Satan(Egg)(1) និង Exclusive(Pack)

៧.បញ្ចូល ​១៦០០ AK Gold ទទួលបាន   Gun Soul Crystal(10000)

៨.បញ្ចូល ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Phoenix Feather(Backdress):Quick Switch Gun, Moving Speed +3%,  Honor +100%, Drop No Damage, Quick Reload

៩.បន្ទាប់ពីបញ្ចូល ៣២០០ AK Gold ហើយ រាប់ពេលបញ្ចូលបន្ថែម ៤០០ AK Gold ទទួលបាន Luck Red Pack(Pack):Serum(5), Pink Rose(Flower)(5) រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈRandomដូចជា៖ Gun Soul Crystal(1000)(1) ឬ  Gun Soul Crystal(5000)(1) ឬ Heaven Star(Gun Soul) (60days) ឬ​ Reborn Coin(10) ឬ Reborn Card(10)។

សម្ភារៈថ្មី៖

Phoenix King Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Phoenix Knight(Pistol),​ Phoenix Flame(Assault), Phoenix Roar(Flash Grenade), Phoenix Fang(Melee), Flaming Phoenix(Sniper) និង Phoenix Emperor(F)​)​៣ថ្ងៃ

Phoenix King Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Phoenix Knight(Pistol),​ Phoenix Flame(Assault), Phoenix Roar(Flash Grenade), Phoenix Fang(Melee), Flaming Phoenix(Sniper) និង Phoenix Emperor(F)​)​ រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Phoenix King Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Phoenix Knight(Pistol),​ Phoenix Flame(Assault), Phoenix Roar(Flash Grenade), Phoenix Fang(Melee), Flaming Phoenix(Sniper) និង Phoenix Emperor(F)​)​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Phoenix Roar(Flash Grenade): Tactical ability to tough, With the effect of tinnitus, Large Range
  • Phoenix Knight(Pistol): Highly explosion, Quick Reload, Quick Switch Gun, Strong mobility, Lava Through People, Have Chance to Burn
  • Phoenix Fang(Melee): High Damage, Fast attack speed, Large Attack Range, Left key attack, Right Click One Kill, Have Chance to Burn, Increase Damage In Some PVE modes
  • Flaming Phoenix(Sniper): High Damage, High Fire Rate, Strong mobility, Large ammunition, Snipe in PVE comes with sight, hit the enemy produce explosion
  • Phoenix Flame(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Right Fine sight, Ballistic stability, High Armor-Piercing, Quick Reload, Quick Switch Gun
  • Sky Fire(Assault): Creation awakening form, Increase Damage, Fast Fire Rate, High armor-piercing function, Quick Reload, Quick Switch Gun, Large Double Capacity, Fast Moving Speed, Double Clip In PVE modes
  • Phoenix Emperor(M&F): Honor +100%, Explode Protection, Moving Speed +2%

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២៩ មិថុនា ២០១៧

GM Kevin