សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

July 14, 2017

ការ ​​update​ ​​​​​​ថ្មី​​​​​​នេះ​​​​​​បាន​​​​​​​បង្កើន​​​​​​​​ភាព​​​​​​​​​​ទាក់​​​​​​ទាញ​​​​​​​​​​ ​​រួម​​​ទាំង​​​​​​បាន​​​​​​​បន្ថែម​​​​សម្ភារៈ​​​​ស្អាត​​​ៗ​ ​​និង​​​​​សព្វាវុធ​​​​ដ៏​​​​ទំនើប​​​​​​​អស្ចារ្យ​​​​​ជា​​​​​​ច្រើន​​​​​ទៀត​​​។ ចំនែក​​​ឯ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​នេះ​​​​វិញ​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ច័ន្ទ ​​ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧​។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​១៧ ដល់​​​ថ្ងៃទី​​៣០ ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​versionពី 2.1.6.518 ទៅ​ 2.1.6.519 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​ចំណាយ​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​​​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១.​ចំណាយ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន      Diablo AK12 Egg(x1)

២.​ចំណាយ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន    Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣.​ចំណាយ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន    Phoenix Crown(Handdress)(៣០ថ្ងៃ): Proctect Head, Quick Reload

៤.​ចំណាយ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន  Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.ចំណាយ ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.ចំណាយ ​២៦០០ AK Gold ទទួលបាន   Diablo 95 Egg(x2)

៥.ចំណាយ ​២៨០០ AK Gold ទទួលបាន   VIP Weapon(Pack): Open to get Mysterious VIP store weapon

៥.ចំណាយ ​៣២០០ AK Gold ទទួលបាន   Diablo Phoenix Wing(Backdress): +100% Honor, +100% Silver, +2% Moving Speed, Protection Card LV3, Fall No Damage

សម្ភារៈថ្មី៖

  • Phoenix Mask(Facedress): Proctect from Flash, Silver +10%
  • Twin Phoenix(Melee): High Damage, Right Click One Kill, Special rage attributes, Rage state of blood, Attack range increase, Moving speed Increase
  • Merely Phoenix(Pistol): High precision, High power, High Fire Rate, Strong press force, Strong mobility
  • Phoenix Ardent: Super heavy weapons, Ultra Damage, Large range of attacks, Shells flying slowly
  • Bloody Phoenix(Assault): High Damage, High Armor-Piercing, Quick Reload, Quick Switch Gun, Right Fine sight, Ballistic stability
  • Burning Phoenix(Assault): High Damage, High Armor-Piercing, Fast Fire Rate, Quick Reload, Strong Stability, Strong mobility, Can be fired grenades, Increase Damage in some PVE mode
  • Bloody Phoenix(M&F): Honor+150%, Silver +80%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៤ កក្កដា ២០១៧

GM Kevin