រូប​ភាព​ខ្លះៗ ​ការ​ប្រកួត​ថ្នាក់​ជាតិ E-Sports ​នៅ​សាលា​តិចណូ

December 5, 2017

ការ​ប្រកួត​ជ្រើស​រើស​ជើង​ឯក​កីឡា​អេឡិចត្រូនិក​(E-Sports)​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៧ ​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ​នៅ​សាលា​តិចណូ ​ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​យ៉ាង​ច្រើន​ពី​សំណាក់​អ្នក​គាំទ្រ។

ដោយ​ការ​ប្រកួត​ថ្នាក់​ជាតិ​ឆ្នាំ​នេះ​ដែរ ​មាន​ក្រុម​ចូលរួម​ដល់​ទៅ​២៤​ក្រុម​ឯ​ណោះ ​លើ​វិញ្ញាសា AK2 ​១៦​ក្រុម ​និង​វិញ្ញាសា Dota 2 ​ចំនួន​៨​ក្រុម​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ស្វែង​រក​ជើង​ឯក​។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​ជក់​ចិត្ត​មួយ​ចំនួន​នៃ​ការ​ប្រកួត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់ E-Sports ៖