ទីក្រុងព្រិលទឹកកក

February 2, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  • ផែនទីថ្មីសម្រាប់វគ្គ​បំផ្ទុះគ្រាប់បែក

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវផែនទីថ្មី១ទៀតគឺទីក្រុងព្រិលទឹកកក(Snowy City) សម្រាប់វគ្គ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក។ វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តរួមគ្នាជាក្រុម៨នាក់​ហើយ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយក្រុមភេ​រ​វ​ករដែលមានគ្នា៨នាក់ដូចគ្នា។​

 

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី៥ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.535 ទៅ​ 2.1.6.536 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​


១.​ ១០០ AK Gold ទទួលបាន      NeverCare(Spray)(៣០ថ្ងៃ)

២.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន     Cambodian Flag(Mouthdress)(៣០ថ្ងៃ)

៣.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Red Chinese Set(M/F)(៩០ថ្ងៃ)

៤.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន      New Year FireCracker(Grenade)(១៥ថ្ងៃ)

៥.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      NoBody(DanceCard)(១៥ថ្ងៃ)

៦.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន   Exquisite(Headdress)(៣០ថ្ងៃ):Reduce Damage on Head, Honor +20%

៧. ​១៦០០ AK Gold ទទួលបាន   M82A1 Bullet Card(1000)

៨. ២៤០០ AK Gold ទទួលបាន  Wu Kong(M)/San Zang(F)(៣០ថ្ងៃ)

៩.២៨០០ AK Gold ទទួលបាន   Gun Soul Crystal(10000)*2

១០.៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Monkey-Game(Assault)(៣០ថ្ងៃ)

១១.៣៦០០ AK Gold ទទួលបាន  Pluto(Crossbow)(៣០ថ្ងៃ): Moving Speed Fast, High precision of moving shooting, Quick Switch Gun, Quick Reload

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Sweet Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Purgatory(Assault),​ Slash(Melee), Heart M84(Grenade) និង Sweetheart(M or F)​​)​៣ថ្ងៃ

Sweet Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Purgatory(Assault),​ Slash(Melee), Heart M84(Grenade) និង Sweetheart(M or F)​​) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Sweet Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Purgatory(Assault),​ Slash(Melee), Heart M84(Grenade) និង Sweetheart(M or F)​​) រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Slash(Melee): High Damage, Large Attack Range, Right Click One Kill, Strong Mobility
  • Heart M84(Grenade): High Damage, Strong Armor-Piercing, Large Explode Range, Strong Mobility
  • Purgatory(Assault): Emit Powerful Light Arrows, High Armor-Piercing, Fast Fire Rate, Strong Stability, Strong Mobility, Increase Damage in Some PVE
  • Sweetheart(M&F): Honor+100%, Protection Card LV2, Moving Speed+2%

VIP Store៖

  • M82A1 Hades(Sniper) 8 stars: Strong through wall, Fast Fire Rate, Strong Armor-Piercing, Strong Damage, Quick Reload|High accuracy, Gun body lighter, Long range, Quick Switch Gun, No special sniper ammunition, PVE with ultra-fast speed with sight, PVP Skill: , After killing enemy it will make a strong explosion nearby
  • Purger X(Shotgun) 8 stars: Double open fire mode, Hold gun increase speed, High Damage, Excellent stability, High Armor-Piercing, Close-up fast mode, Long-distance injury mode, PVE rapid fire speed, PVE infinite reserve magazine, Increase Damage all PVE modes
  • Broken Wourld(Pitstol) 8 stars: Speed shooting, Precision ultra high, High Damage, Super Strong Stability, Strong Armor-Piercing, Gun fast moving speed, Kill enemy payback 4 bullets, Increase Damage in some PVE mode
  • Spirit(Grenade) 8 stars: Ultra Damage, Ultra Piercing, Ultra Explode Range, Ultra Sub-mine Damage, Ultra Sub-mine Explode Range, Damage in some PVE x5,  Long Range Fly

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែកុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១១ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២ កុម្ភៈ ២០១៨

GM Kevin