សម្ភារៈFree ពីការចំណាយ!

February 24, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.536 ទៅ​ 2.1.6.537  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      New Year Fireworks(Mine)(១៥ថ្ងៃ)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     V Heart(Wristdress)(៣០ថ្ងៃ)

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.១៦០០ AK Gold  បាន   ​​ Autumn Shade (M/F) (៣០ថ្ងៃ)

៦.២៤០០ AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*1)

៧.២៦០០ AK Gold  បាន   Monkey-Grab(Melee)(៣០ថ្ងៃ)

៨.២៨០០ AK Gold  បាន  Monkey-Gaze(Pistol)

៩.៣២០០ AK Gold  បាន  Secret HK53(Assault)

សម្ភារៈ៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី៥ ខែកុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១១ ខែមិនា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២៤ កុម្ភៈ ២០១៨

GM Kevin