សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

March 30, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី០២ ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​Maintenance រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេសៗ ដូចខាងក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      Bamboo Dragonfly(Headdress)(៣០ថ្ងៃ)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     24K Gold(Armament Box)(៣០ថ្ងៃ)

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   ​​ Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន   ​​ Autumn Breeze and Moon(M/F)(30ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   BEST 20% Off

៨.៣២០០ AK Gold  បាន  Golden Cloth(M/F)

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែមិនា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ៣០ មេសា ២០១៨

GM Kevin