ក្នុងVersion 2.1.6.354 មានអាវុធដែលអ្នក​ពេញចិត្តហើយឬនៅ?

May 1, 2012

ពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់​ Version 2.1.6.354​ នេះ គឺអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាច​ផលិតនូវអាវុធ​ល្អៗជាច្រើនទៅតាម​ចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន។ក្រៅពីការផលិត​អាវុធបានដោយ​ខ្លួនឯង​ហើយ​​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​នឹង​រីករាយ​ជាមួយ​នឹងការ update នូវសំភារៈល្អៗ​ សព្វាវុធទំនើបៗ​ សំលៀកបំពាក់ស្អាតៗ ចង្វាក់រាំថ្មី ផែនទីថ្មី​ និងម៉ាស៊ីនផលិតអាវុធ។

  • ផែន​ទី​សង្គ្រាម​​ថ្មី

Version ថ្មី​នេះ​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ​ផែន​ទី​ថ្មី​២គឺៈ​​ Tianfu Power Station និង LouLan City​2​​.

  • ចូល​កម្សាន្ដ​ទទួល​រង្វាន់

សំរាប់ version នេះ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​អស់​​គ្រាន់​​តែ​​ចូល​កម្សាន្ដ​​ដំបូង​​នឹង​ទទួល​បាន​​​ Grenade Pack LV1 និង Earthquake Protection។

  • សំភារៈល្អៗដែលអ្នកគួរតែមានក្នុង

A. ម៉ាស៊ីន​ផលិត​អាវុធ

សំរាប់​ version ថ្មី​ AK Online នឹង​នាំ​មក​នូវ​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​ម៉ាស៊ីន​ផលិត​អាវុធ (Weapon Casting Machine) ដែលជាសំភារៈសម្រាប់ធ្វើអាវុធទៅតាម​ចំណូលចិត្តរបស់​យើង។

+បញ្ជាក់ៈ​​ ម៉ាស៊ីនផលិតអាវុធ​ (Weapon Casting Machine) ​មាន​លក់​នៅ​ក្នុង​ Item mall នៅទំព័រ​ទី​១ ដែល​មាន​តំលៃ​ ១០​Gold​/​១​ដង​។

  • បញ្ចូ​ល​ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​សព្វាវុធ​ពិសេសៗ

បន្ទាប់​ពី​ការ​ update នូវ​ version 2.1.6.354 រួចរាល់​ហើយ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំង​អស់​អាច​បញ្ចូល​ AK Gold​ ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ឧសភាដើម្បី​ទទួល​​បាន​​សព្វា​វុធ​​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

១.​​ បញ្ចូល AK Gold ចំនួន ២០០ ទទួល​បាន Golden Double Eagle (៦0ថ្ងៃ)

២. បញ្ចូល AK Gold ចំនួន ៤០០ ទទួល​បាន Golden Grimm (៦0ថ្ងៃ)
៣. បញ្ចូល AK Gold ចំនួន ៨០០ ទទួល​បាន Golden Famas (៦0ថ្ងៃ)
 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បី​ទទួល​សព្វាវុធ​ថ្មី

ក្រោយ​ពី​ផុត​កំណត់​ថ្ងៃ​ដែល​បញ្ចូល AK Gold ដើម្បី​ទទួល​សព្វាវុធ​ពិសេសៗ​​ហើយ​ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៥ ខែឧសភា (បន្ទាប់ពីការ restart server​ រួចរាល់) ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មិថុនាអ្នកក​កម្សាន្ដ​ទាំង​អស់​​គ្រាន់​តែ​ចំណាយ​អស់​ ៤០០ Gold​ នឹង​ទទួល​បានៈ​ HK416 (៣០ថ្ងៃ)

  • Online តាម​ម៉ោង​សំរាប់​ទទួល​រង្វាន់

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​មិនា ដល់​ថ្ងៃ​៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១២​ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង​ក្រោម​៖
១-គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​​៥ម៉ោង ទទួល​បាន Assault Rifle Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
២-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​១០ម៉ោង ​ទទួល​បាន Robot Dance (៣ថ្ងៃ)
៣-គ្រាន់តែ Online​ រយៈពេល​១៥ម៉ោង ទទួល​បាន Grenade Pack Lv1 (៣ថ្ងៃ)
៤-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​២០ម៉ោង ទទួលបាន Protect Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
៥-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​២៥​ម៉ោង ទទួល​បាន HeadShot Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
៦-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៣០ម៉ោង ទទួល​បាន Silver Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
៧-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៣៥ម៉ោង ទទួល​បាន Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
៨-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល៤០ម៉ោង​ ទទួល​បាន Quick Switch Gun Card (៣ថ្ងៃ)
៩-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៤៥ម៉ោង ទទួលបាន Quick Reload Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
១០-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​ ៥០ម៉ោង ទទួលបាន Mine74 (៧៣ថ្ងៃ)
១១-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​ ៦០ម៉ោង ទទួលបាន Blood Claw (៧ថ្ងៃ)
១២-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​ ៧០ម៉ោង ទទួលបាន Find Pointing Eagle Pistol (៧ថ្ងៃ)
១៣-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​ ៨០ម៉ោង ទទួលបាន M14A1 Sniper (៧ថ្ងៃ)
១៤-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល​៩០ម៉ោង ទទួលបាន RG6 (៧ថ្ងៃ)
១៥-គ្រាន់តែ Online រយៈពេល ១០០ម៉ោង ​ទទួលបាន M202A1 (៧ថ្ងៃ)

  • Online តាម​ថ្ងៃ​សំរាប់​ទទួល​រង្វាន់

១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួល​បាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួល​បាន Tiger 95 (១៤ថ្ងៃ)
៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួល​បាន Noble 95 (២១ថ្ងៃ)
៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួល​បាន Golden 95​ (៣០ថ្ងៃ)

  • ប្រកួត​ឈ្នះ​​នឹង​ទទួល​រង្វាន់

១-ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg
២-ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួល​បាន Winner Egg
៣-ឈ្នះ ចំនួន ១៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg
៤-ឈ្នះ ចំនួន ២០ដង ទទួល​បាន Winner Egg
៥-ឈ្នះ ចំនួន ២៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg
៦-ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួល​បាន Winner Egg
៧-ឈ្នះ ចំនួន ៣៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg
៨-ឈ្នះ ចំនួន ៤០ដង ទទួល​បាន Winner Egg
៩-ឈ្នះ ចំនួន ៤៥ដង ទទួល​បាន Winner Egg
១០-ឈ្នះ ចំនួន ៥០ដង ទទួ​លបាន Winner Egg
១១-ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួ​លបាន Winner Egg
១២-ឈ្នះ ចំនួន ៧០ដង ទទួ​លបាន Winner Egg
១៣-ឈ្នះ ចំនួន ៨០ដង ទទួល​បាន Winner Egg
១៤-ឈ្នះ ចំនួន ៩០ដង ទទួល​បាន Winner Egg
១៥-ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួល​បាន Winner Egg

  • កម្ទេច​​សត្រូវ​​ច្រើន​​ទទួល​​រង្វាន់​​ច្រើន

១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួល​បាន Killer Egg
២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួល​បាន Killer Egg

  • សំភារៈ​ល្អៗ​នៅ​ក្នុង​ Version 2.1.6.354