តារាងការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី១ AK2 ST

July 3, 2018

ការជម្រុះជុំទី១នេះយើងបានរកឃើញក្រុមខ្លាំង៨ក្រុមដែលក្នុងនោះក៏មាន២ក្រុមដែលធា្លប់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៏អន្តរជាតិដ៏ធំ AK2 E-Sports World Championship(MATIC) គឺក្រុម NeverCare និង Successful។ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៏អន្តរជាតិដ៏ធំ AK2 E-Sports World Championship(MATIC)បានបញ្ចប់ AK2 Summer Tournament ជាការប្រកួតដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០១៨ សម្រាប់សេវាកម្សាន្ត AK2 មិននឹងស្មានថាពួកគេអាចហ្វឹកហាត់ការលេងជាក្រុមបានយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដើម្បីផ្តួលគូរប្រកួតខ្លាំងៗ។  ខាងក្រោយនេះជាតារាងសង្ខេបពីពិន្ទុការប្រកួតសប្តាហ៍មុន៖

ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី១ ថ្ងៃទី ៣០-មិថុនា-២០១៨

Match Time Team Name Point Vs Point Team Name Map
1  2:00 Team E  5 Vs 2 TheMilitary S.M
2 2:30 TheFiveMiracle  5 Vs  2 OrtJesKlach S.M
3 3:00 One_Breath  1 Vs  5 The_Infinity D.T
4  3:30 Kur_Oy_Klach  4 Vs  5 Incredibe_Gaming D.W
5  4:00 Imperial_Return  2 Vs  5 NeverCare H.P
6  4:30 Successful  5 Vs  1 Rox_Tigers D.W
7  5:00 Friend_LY5  0 Vs InvincibleSquad S.M
8  5:30 Five MiLitary  2 Vs Vigorously H.P

 

ការជម្រុះជុះទី២ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៧ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ រង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាក្រុមណានឹងអាចឡើងទៅជុំបន្ត។ សម្រាប់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់អាចមើលការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ https://www.facebook.com/aksabay/ ចាប់ពីម៉ោង២រសៀលតទៅ។ ខាងក្រោមជាឈ្មោះក្រុមដែលត្រូវប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ៖

សូមរង់ចាំទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុចLike ដាក់See Firstនិងចែករំលែកប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិផងណា៎!

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ៣ កក្កដា ២០១៨

GM Kevin