តារាងការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី២ AK2 ST

July 7, 2018

ការជម្រុះជុំទី២នេះយើងបានរកឃើញក្រុមខ្លាំង៤ក្រុមដែលត្រូវបន្តទៅUpper Bracketក្នុងនោះក្រុម NeverCareនៅតែរក្សាកន្លែងបានដែលជាមួយនឹង៣ក្រុមផ្សេងទៀត។ ចំនែកឯLower Bracket មាន៨ក្រុមដែលក្នុងនោះក៏មាន ក្រុមFiveMilitary និង ក្រុមSuccessfulផងដែរ។ កុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានថាសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមណានឹងមានវត្តមានក្នុងUpper Bracket ក្រុមណានឹងចូលក្នុងLower Bracket។  ខាងក្រោយនេះជាតារាងសង្ខេបពីពិន្ទុការប្រកួតសប្តាហ៍នេះ៖

ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី២ ថ្ងៃទី ០៧-កក្កដា-២០១៨

Match Time Team Name Point Vs Point Team Name Map
9  2:00 TheMilitary  1 Vs 5 OrtJesKlach H.P
10 2:30 One_Breath 4 Vs 5 Kur_Oy_Klach  D.W
11 3:00 Imperial_Return 5 Vs 0 Rox_Tigers
12  3:30 Friend_LY5 0 Vs 5 Five MiLitary  —
13  4:00 Team E  1 Vs 5 TheFiveMiracle H.P
14  4:30 The_Infinity  5 Vs  2 Incredibe_Gaming H.P
15  5:00 NeverCare 5 Vs 1 Successful D.T
16  5:30 InvincibleSquad 2 Vs 5 Vigorously D.T

 

ការជម្រុះជុះទី៣ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ រង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាក្រុមណានឹងអាចឡើងទៅជុំបន្ត។ សម្រាប់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់អាចមើលការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ https://www.facebook.com/aksabay/ ចាប់ពីម៉ោង២រសៀលតទៅ។ ខាងក្រោមជាឈ្មោះក្រុមដែលត្រូវប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ៖

សូមរង់ចាំទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុចLike ដាក់See Firstនិងចែករំលែកប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិផងណា៎!

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ៧ កក្កដា ២០១៨

GM Kevin