តារាងការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី៣ AK2 ST

July 14, 2018

ការជម្រុះជុំទី៣នេះយើងបានបញ្ចប់ សូមចូលរួមសោកស្តាយជាមួយនឹងក្រុមដែលមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាន តែសូមចូលរួមអបអរក្រុមខ្លាំង៦ក្រុមដែលត្រូវបន្តទៅUpper និងLower Bracket។ កុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាថាសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមណានឹងមានវត្តមានក្នុងUpper Bracket ក្រុមណានឹងចូលក្នុងLower Bracket។  ខាងក្រោយនេះជាតារាងសង្ខេបពីពិន្ទុការប្រកួតសប្តាហ៍នេះ៖

ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី៣ ថ្ងៃទី ១៤-កក្កដា-២០១៨

Match Time Team Name Point Vs Point Team Name Map
17  2:00 InvincibleSquad 2 Vs OrtJesKlach H.P
18 2:30 Successful  5  Vs 1 Kur_Oy_Klach S.M
19 3:00 Incredibe_Gaming 5 Vs 0 Imperial_Return D.W
20  3:30 Team E 0 Vs Five MiLitary S.M
21  4:00 TheFiveMiracle 0 Vs The_Infinity F.T
22  4:30 NeverCare  5 Vs  0 Vigorously H.P
23  5:00 OrtJesKlach  5 Vs  2 Successful  H.P
24  5:30 Incredibe_Gaming 5 Vs  1 Five MiLitary  D.W

ការជម្រុះជុះទី៤ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២១ កក្កដា ២០១៨ ខាងមុខនេះ រង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាក្រុមណានឹងអាចឡើងទៅជុំបន្ត។ សម្រាប់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់អាចមើលការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ https://www.facebook.com/aksabay/ ចាប់ពីម៉ោង២រសៀលតទៅ។ ខាងក្រោមជាឈ្មោះក្រុមដែលត្រូវប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ៖

សូមរង់ចាំទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុចLike​ Follow ដាក់See Firstនិងចែករំលែកប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិផងណា៎!

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៤ កក្កដា ២០១៨

GM Kevin