ការប្រកួតAK2 ST វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

July 21, 2018

ការជម្រុះជុំផ្តាច់ព្រ័ត្របានបញ្ចប់ហើយ យើងបានរកឃើញម្ចាស់ជើងឯកប្រចាំការប្រកួតAK2 Summer Tournamentគឺ ក្រុម NeverCare សូមអបអរសាទរ។ ខាងក្រោយនេះជាតារាងសង្ខេបពីពិន្ទុការប្រកួតសប្តាហ៍នេះ៖

ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី៤ ថ្ងៃទី ២១-កក្កដា-២០១៨

Match Time Team Name Point V Point Team Name Map
25  2:00 Vigorously 4 Vs OrtJesKlach  D.W
26 2:30 TheFiveMiracle 0 Vs Incredibe_Gaming
27 3:00 The_Infinity 1 Vs NeverCare  D.W
28  3:30 D 2 Vs 5 Incredibe_Gaming  S.M

ការប្រកួតយកលេខ​ ៣ និង ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ (BO3)

Match Time Team Name Point Vs Point Team Name Map
29  4:00 The_Infinity 4
2
Vs  5
5
Incredibe_Gaming  D.T
F.T
30  4:30 NeverCare 5
5
Vs 2
0
Incredibe_Gaming  D.T
S.M

-ជើងឯកប្រចាំ AK2 Summer Tournamentគឺ៖​ ក្រុម NeverCare


-ជើងឯករង គឺ៖ Incredible_Gaming


-លេខ៣ គឺ៖ The_Infinity


-កីឡាករដែលបានទទួលMVPគឺ៖ កីឡាករ [MD]Kitty-[NC]

-កុំភ្លេចចុចLike​ Follow ដាក់See Firstនិងចែករំលែកហ្វេសប៊ុក AK Sabay*OfficialPage ដើម្បីមើលព៍ត៌មានថ្មីៗណា៎!
-កុំភ្លេចចុចSubscribe និងចែករំលែកឆាណែលAK Sabay*Official https://bit.ly/WatchAK ដើម្បីមើលវីដេអូថ្មីៗណា៎!

GM Kevin