ផលិតអាវុធតាមរូបមន្តក្នុង​Version 2.1.6.355!

May 17, 2012

ក្នុង Version ថ្មីនេះអ្នក​នឹង​អាច​ផលិត​អាវុធ​តាម​រូបមន្ត​ដែល​មាន​ដូចជា M4A1, Ak 47, Sniper, Grenade…… ដោយអ្នកគ្រាន់តែ​បញ្ចូល​រូបមន្ត​គំនូរ​ទៅក្នុង​ការ​ផលិត​នោះ​ជា​ការស្រេច។ មិនតែ​ប៉ុណ្ណោះ​នឹង​មាន​នាំ​មក​នូវ​វគ្គថ្មីផែនទីថ្មី​មួយ​ទៀត​គឺ សង្គ្រាមឈ្លាន​ពាន ដែលអ្នកត្រូវ​តែប្រើ​កូនសោរ​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​វគ្គ​នេះ ហើយ​នឹង​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​ធាតុកម្រ និង​M Point ផងដែរ។

 • សង្រ្គាមឈ្លានពានរបស់ចោរសមុទ្រ

  គឺ​ជា​​សង្រ្គាម​ដែល​ត្រូវ​ការ​ភាព​រហ័ស​រហួន​ក្នុង​ការ​សំលាប់​ចោរ​សមុទ្រ​ដែល​រត់​លឿន​មក​​ពី​គ្រប់​កនែ្លង​ក្នុង​ផែនទី​នេះ។

  ដើម្បី​ទទួល​បាន​ជ័យជំនះ​ តួរអង្គ​ដែល​មាន​ឋានៈ​ជា ACE​មាស ត្រូវ​សំលាប់​ចោរ​សមុទ្រ​អោយ​បាន ៧៥នាក់ក្នុង​រយៈពេល​ ៥នាទី ។ បើ​មិន​ដូច្នោះ​​ទេ​នឹងត្រូវ​ទទួល​បរាជ័យ។

 • ផែនទីថ្មីសម្រាប់សង្រ្គាមឈ្លានពាន

  នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែល​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ​ផែន​ទីថ្មី​១ ទៀត​គឺ Aggressive War ។

 • ចូលកម្សាន្ដទទួលរង្វាន់

  ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា នៅ Version ថ្មី​នេះ​ដែលអ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដភ្លាម​នឹង​ទទួល​បាន V5 Combination និង Rare Earth Lv2 ។

 • សំភារៈ​ដែល​គួរ​តែ​មាន​ក្នុង Version 2.1.6.355

 1. G-Mission Key
  ជា​​កូនសោរ​ដែល​អាច​នាំ​អ្នក​ចូល​ទៅ​កាន់​វគ្គ Rare Earth war ដើម្បី​ទទួល​បាន​​នូវ​ធាតុកម្រ។ កូនសោរ​នេះ​មាន​លក់​ក្នុង Item Mall  ដែល​មាន​តំលៃ​ ២៥០០០ silver/ម្តង។
 2. Weapon Drawing

  ជា​រូបមន្ត​ដែល​ជំនួយក្នុង​ការ​ផលិត​អាវុធ​មួយ​ជាក់​លាក់​ទៅ​តាម​រូប​ភាព​នេះ។ រូបមន្ត​នេះ​ក៏​មាន​លក់​នៅក្នុង Item Mall ដែរ។
 • សំភារៈថ្មីៗជាច្រើនដូចជា៖