ការប្រកួត AK2 ALL STAR ជិតមកដល់ និងចំនួនក្រុមទាំង១២

July 9, 2019

ការ​ប្រកួត AK2 AllStars ​(Bomb &Ghost)

 

ការប្រកួត AK2 ALL STAR និងជិតមកដល់ រីឯចំនួនក្រុមទាំង១២ក៏បានរកឃើញផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតលើវិញ្ញាសារដែលរួមបញ្ជូលគ្នា (Bomb&Ghost) សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣, ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ ។  ខណៈដែរក្នុងការប្រកួតក៏មានការប្រកួតមួយទៀតប្លែកផងដែរសម្រាប់ AK2 ALL STAR នោះ គឺជាការប្រកួត Personal Mode ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ឬមិនចាំបាច់ប្រកួតជាក្រុមក៏អាចប្រកួតបាន ។

ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ​ហើយ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​នេះ​ដែរ គឺ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ប្រកួត​តែ​ម្ដង ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣, ១៤​ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៩ ​ខាង​មុខ​នៅ MCT E-Sport Cam​bodia។

កុំភ្លេចណា៎! អ្នកដែលទស្សនាតាមការ Live និងមកដោយផ្ទាល់ នឹង មានឳកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរ ។

សម្រាប់​​រង្វាន់​ក្នុង​ការ​ប្រកួត Personal Mode ​នេះ​ដែរ​គឺ

 • សម្រាប់​អ្នក​លេខ​ 1 ​ក្នុង​ពូល​នីមួយ​ៗ​នឹង​ទទួល​បាន​ MCT coupon ($50 value) ​ចំនួន​ 1​រង្វាន់
 • ជ័យ​លាភី​លេខ1​ នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ 8,000 Sabay Gold ​រួម​ជាមួយ​កាស XPG H/S Emix H20 1រង្វាន់​
 • ជ័យលាភី​លេខ​2 ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់ 5,000 Sabay Gold​ រួម​ជាមួយ​ក្តារ​ចុច​ XPG Gaming Keyboard INFRAEX K10 1រង្វាន់​
 • ជ័យលាភី​លេខ​3 ​ នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់ ​ 4,000 Sabay Gold ​រួម​ជាមួយ​ក្តារ​ចុច​ XPG Gaming Keyboard INFRAEX K10 1វង្វាន់
 • ជ័យ​លាភីលេខ​4 ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់ ​ 2,000 Sabay Gold ​រួម​ជាមួយ​ក្តារ​ចុច ​XPG Gaming Keyboard INFRAEX K10 1វង្វាន់
 • ជ័យ​លាភី​លេខ​5 ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់ ​ 1,000 Sabay Gold រួមជាមួយក្តារចុច XPG Gaming Keyboard INFRAEX K10 1វង្វាន់

 

ឈ្មោះក្រុមទាំង១២ សម្រាប់ការប្រកួត AK2 ALL STAR

 1. NeverCare
 2. KLACH EY
 3. OrtJesKlach
 4. Team_Gaming
 5. FineGirl
 6. Security_Boy
 7. Security_X
 8. Successful
 9. The_Mythical
 10. Incredible Gaming
 11. FiveMilitery
 12. ​BattleFight

 

សម្រាប់រង្វាន់ក្នុងការប្រកួត Bomb & Ghost នេះគឺ

 • ក្រុមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ ​   នឹងទទួលបាន 80 000 Sabay Gold
 • ​ក្រុមទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​២    នឹងទទួលបាន​ 60 000 Sabay Gold ​
 • ក្រុម​ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​៣    ​នឹងទទួលបាន 40 000 Sabay Gold

 

 

កុំភ្លេចនាំគ្នាចុះឈ្មោះការប្រកួត Personal Mode ណា! ព័ត៌មានលម្អិតអាចចូលម់ើលតាមរយៈ Link នេះបាន ។

សម្រាប់អ្នក​ចង់​ប្រកួត Personal អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​បានតាមរយៈ Link បាន ។

 

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹងជា​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168/ 015 294 168