ម្ចាស់ជើងឯក MATIC2020 បានរកឃើញហើយ!!

January 13, 2020

កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងថ្មីៗនេះ ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក E-Sports លើវិញ្ញាសារ AK2 MATIC2020 នៃប្រទេសចិន ទើបតែបញ្ចប់ដោយស្វែងរកម្ចាស់ពានរង្វាន់ Champion MATIC2020 បានទៅលើក្រុម EDP TEAM AK មកពីប្រទេស  ម៉ាឡេស៊ី ( Malaysia ) និង ជើងឯករងបានទៅលើក្រុម KLACH-EY មកពីប្រទេស កម្ពុជា ( Cambodia ) ។ ក្នុងការប្រកួតនោះដែរសម្រាប់ក្រុមរបស់កម្ពុជាយើងមានការខិតខំព្យាយាមអស់ពីកម្លាំងកាយ, កម្លាំងក្លាំងចិត្ត និងស្មារតីតស៊ូណាស់ តែនៅតែមិនទទួលបានជើង​ឯក MATIC2020 ដដែល។ យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់ក្រុម KLACH-EY ក៏នៅតែទទួលបានលទ្ធផលល្អផងដែរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាជើងឯករងសម្រាប់កម្ពុជា ពិសេសនោះ ពួកគេបានបង្ហាញពីភាពជាកីឡាករសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក E-Sports បែបលក្ខណៈជាក្រុមដោយភាពសាមគ្គី និងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនផងដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិ MATIC2020 នៃប្រទេសចិន ក្នុងទីក្រុមប៉េកាំង ( Beijing ) ។
សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកអន្តរជាតិ MATIC ឆ្នាំ ២០២១ ដោយម្ចាស់ផ្ទះ គឺបានទៅលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ( Malaysia MATIC2021 ) ។ សម្រាប់ម៉ាឡេស៊ី ក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះសារជាថ្មីផងដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសចិន ។

សម្រាប់លទ្ធផល MATIC2020 ក្រុម៖

  1. EDP TEAM AK ( Malaysia )                            Champion MATIC 5000$
  2. KLACH-EY ( Cambodia )                                2nd place MATIC 3000$
  3. ROCK STAR (Thailand )                                 3rd place MATIC 1000$
  4.  阿里华野 : Ah LiHourYe(China )                 4th place  MATIC

រូបខាងក្រោមជារូបអនុស្សាវរី៍យរបស់ MATIC2020:

 

ជាចុងក្រោយ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ សហព័ន្ធកីឡាជាតិកម្ពុជាដែលតែងតែគាំទ្រដល់ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិក និងមិត្តៗដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់ AK2 ដែលបានគាំទ្រទៅដល់ក្រុមកម្ពុជាយើង KLACH-EY តាំងពីដើមរហូតបញ្ចប់ការប្រកួត MATIC2020 នៃប្រទេសចិន។
សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ តើអ្នកបានរៀបចំក្រុមរបស់អ្នករួចរាល់ហើយឬនៅ ក្នុងនាមជាកីឡាករប្រកួតជាក្រុម?

 

យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168