សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 617!

July 18, 2020

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20 កក្កដា​ ឆ្នាំ2020 ។

 • វគ្គ The Genesis ថ្មី(The Dragon Area)

 • នៅក្នុងវគ្គ The Genesis ថ្មីនេះ នឹងមានធ្លាក់នូវ Chaotic Crystal-Dragon(Fragment)ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្គុំបំណែកនេះមានឱកាសទទួលបានដូចជា៖
  -988Chaotic Crystal-Dragon(Fragment)+365Days LingLong-Tower(Grenade) Can Combine to 365Days Eight Treasure-Tower(Grenade))
  -598Chaotic Crystal-Dragon(Fragment)Can Combine to 365Days LingLong-Tower(Grenade)
  -588Chaotic Crystal-Dragon(Fragment)Can Combine to 365Days Black Dragon(Melee)
  -568Chaotic Crystal-Dragon(Fragment)Can Combine to 1 Mermaid(Pet Egg)
  -568Chaotic Crystal-Dragon(Fragment)Can Combine to 365Days Dragon Armor(Handdress)
  -20Chaotic Crystal-Dragon(Fragment)Can Combine to 7Days Dragon Customs Package(Normal)

 

វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកកម្សាន្តរួមគ្នាជាក្រុម៤នាក់​ហើយ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយបិសាចដែលនៅក្នុងនោះដោយប្រើសព្វាវុធទំនើបៗដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version ថ្មីនេះដើម្បីយកជ័យជំនះ​។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី20 ​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃ​ទី02 សីហា ឆ្នាំ2020 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.616 ទៅ​ 2.1.6.617 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន      Amazing Summer(Background)(60ថ្ងៃ)

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Death Fallen Egg (*10)

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     AK VIP Card(30ថ្ងៃ)

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន     Queen Revenge(Ring)(30ថ្ងៃ)

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Speeded-up Card(60ថ្ងៃ)

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Heaven Wings(Backdress)(60ថ្ងៃ)

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Gaia(HMG)(60ថ្ងៃ)

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    HeartBeat(M/F)(60ថ្ងៃ)

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Raphael(Assault)(30ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

20200720 1st Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(See King(AR), Streaming(SMG),(Vemon Fang(Melee),(Doll(Back),Devil Baby(M/F)) រយៈពេល​3ថ្ងៃ

20200720 1st Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(See King(AR), Streaming(SMG),(Vemon Fang(Melee),(Doll(Back),Devil Baby(M/F)) រយៈពេល​​7ថ្ងៃ

20200720 1st Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(See King(AR), Streaming(SMG),(Vemon Fang(Melee),(Doll(Back),Devil Baby(M/F)) រយៈពេល​​30ថ្ងៃ

 

 • Devil Baby(M/F) : Honor +100%|Silver +50%|Dance Recover+10%|Moving Speed+5%
 • Doll(Back) : Moving Speed +3%|AR Bullet+6|Honor +100%|Fall No Damage|Quick Switch Gun

VIP Store៖

 • Eris(Shotgun) 8 stars:  Gods Series|Ultra high damage|Fast fire rate|Ultra high armor piercing|Super stability|Excellent maneuverability|Quick Switch Gun |PVP skill: Resentment fruit|Right click to place a fruit|Picker will restore HP |If the picker is an enemy|, its teammate deducts a certain HP

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី20 ខែកក្កដា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី16 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2020 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM Kiko