ការប្រកួតស្វែងរកក្រុមខ្លាំងប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ បានមកដល់ហើយ!

February 1, 2012

ដល់ពេលដែលអ្នកប្រយុទ្ធមកពីគ្រប់ទិសទីជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយ ដោយ​លើក​នេះ Sabay នឹង​រៀប​ចំ​ការ​ប្រកួត​កាន់​តែ​ធំ កាន់​តែ​អស្ចារ្យ​ជា​មុន ហើយ​នឹង​មាន​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​កំពុង​តែ​រង់​ចាំ… តើ​ក្រុម​មួយ​ណា​ដែរ​មាន​សមត្ថភាព​អាច​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​រង្វាន់​ដ៏​អស្ចារ្យ​ ទាំងអស់​នេះ? ចាប់​ផ្តើម​រៀប​ចំ​ក្រុម និង​ស្វែង​រក​សមាជិក​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​ដើម្បី​អាច​មាន​ឧិកាស​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ ​ប្រកួត និង​បង្ហាញ​ពី​សមត្ថភាព ភាព​ប៉ិន​ប្រសព្វ​ទៅ​អោយ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ភ្លឺ​ភ្នែក…

តារាងប្រកួត

តារាងប្រកួត AK

តារាងប្រកួត WC3

 

ច្បាប់ និងល័ក្ខខណ្ឌ័ប្រកួត

ការប្រកួតស្វែងរកក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ AK

ការប្រកួតស្វែងរកក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ WC3