សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 660!

August 13, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅ​ ថ្ងៃទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ2021 ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី16 ខែសីហា​ ដល់ ថ្ងៃទី30 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.659 ​ទៅ​ 2.1.6.660​ រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖

1. 400 AK Gold  បាន  Queen Revenge(Ring)30Days+ The-Venus(Fragment)*1 + Myth(Honor Hall)*1

2. 800 AK Gold  បាន   ​Embrace(M/F)60Days + The-Venus(Fragment)*1 + Myth(Honor Hall)*1

3. 2400 AK Gold  បាន ​ Gun Soul Crystal(50000)*8​​​ + The-Venus(Fragment)* 2 + Myth(Honor Hall)*1

4. 2800 AK Gold  បាន  Balrog(AR)30Days + The-Venus(Fragment)*2 + Myth(Honor Hall)*1

5. 3200 AK Gold  បាន   ​​ Chasing Sun(Sniper) 30Days + Shawdow Arrow(Pistol) 30Days +  The-Venus(Fragment)*4 + Myth(Honor Hall)*1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

GM KiKo