សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 665!

September 23, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27 ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ2021 ។

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី27 កញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​ទី10​ តុលា​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.664 ទៅ​ 2.1.6.665 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Blade-Allure(Melee) (30ថ្ងៃ), Honor Scroll *1, Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Gratitude (Fragment)*30

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Shadow flare Twins(2xSub-Gun)(60ថ្ងៃ),Honor Scroll *1 ,Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Gratitude (Fragment)*10

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     PVE Artifact Package Medical Bandage(*1),Honor Scroll *1 , Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Gratitude (Fragment)*10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Ghost Love(Melee)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *2, Space Treasure chest Free Coupon *1 និង Gratitude (Fragment)*10

5.​ 1200 AK Gold ទទួលបាន    Respect-Slayer (Pistol)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *2 ,  Space Treasure chest Free Coupon *2 និង Gratitude (Fragment)*30

6.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Lucifer-Betrayal (Assault)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *3 ,  Space Treasure chest Free Coupon *2 និង Gratitude (Fragment)*30

7. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Moon Fragrance(M/F)(90ថ្ងៃ),Honor Scroll *3 , Space Treasure chest Free Coupon *4 និង Gratitude (Fragment)*60

8. 3200 AK Gold ទទួលបាន    Flower Knight (Wings)(90ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *4 , Honor Scroll *5 និង Gratitude (Fragment)*60

9. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Thunder Slayer(AR)(90ថ្ងៃ), Space Treasure chest Free Coupon *6 , Hornor Scroll *5 និង Gratitude (Fragment)*100

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី27 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2021 ដល់​ថ្ងៃ​ទី24 ខែតុលា​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo