សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 672!

November 27, 2021

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29 ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021 ។

ផែនទីថ្មី​ LouLan Ultimate (PVE Mode)

បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី29 វិច្ឆិកា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី11​ ធ្នូ​ ឆ្នាំ2021 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.672 ទៅ​ 2.1.6.673 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន  Space treasure chest free Coupon*1 + Dynamic(Honor Hall)*1 + Ruler-Source 3Days + 100 M-Point

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free Coupon*1 + Dynamic(Honor Hall)*1 + Frozen(Pack)*1

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free Coupon*1 + Dynamic(Honor Hall)*2 + M Point Exchange Card(25-50)*10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free Coupon*1 + Dynamic(Honor Hall)*2 + Uncrowned(AR) Permanent

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free Coupon*2 + Dynamic(Honor Hall)*2 + Nine Sky(Back) 90Days

6.​ 2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free Coupon*4 + Dynamic(Honor Hall)*3 + Spirit-Slayer(M/F) 90Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free Coupon*6 + Dynamic(Honor Hall)*3 + Star Silver(AR) Permanent + Energy Core(Fragment)*1

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង Energy Core(Fragment)*1

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall ៖

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី29 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021ដល់​ថ្ងៃ​ទី12 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2021 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo