សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion 688!

April 11, 2022

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11 ​មេសា ឆ្នាំ2022 ។

បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី11 មេសា​​​ ឆ្នាំ2022 ដល់​ថ្ងៃ​ទី24​ មេសាឆ្នាំ2022 បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​Version 2.1.6.687 ទៅ​ 2.1.6.688 រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1.​ 200 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1 +200 M-Point

2.​ 400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*1 +  Dragon Spirit(Fragment)*5

3.​ 600 AK Gold ទទួលបាន     Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +  M Points Exchange Card(25-50) *10

4.​ 800 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*1 + Dynamic (Honor hall)*2 +Shield(Backdress) 60Days

5.​ 1600 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*2 + Dynamic (Honor hall)*2  +  Beacon fire(Pistol) 30Days

6. ​2400 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*4 + Dynamic (Honor hall)*3  +  Fuxi(M)/NuWa(F)60Days

7. 4000 AK Gold ទទួលបាន    Space treasure chest free coupon*6 + Dynamic (Honor hall)*3  +  Fantasy Universe(Sub-Gun)Permanent

ចំណាំ ​​​ : បន្ទាប់ពីលោកអ្នក​ធ្វើការបញ្ចូលគ្រប់ 4000​ AK Gold​  ហើយ , រាល់ការបញ្ចូលបន្ថែម 800 AK​ Gold​​ ពីលើនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាន​ Space Treasure chest Free Coupon *5 , Hornor Scroll *5 និង God Aim(Package)*1

  • God Aim(Package) : Open must get God Aim(Fragment) *1 ,Random to obtain one of the following items:Shield(Backdress) Permanent | FuXi (M) / NuWa (F) Permanent | Combustion Engine(AR) Permanent | Devil Smile(Pistol) Permanent| Blue Spring(Assault) 30d| Diamond Star(Assault) 30d|Honor scroll *2| Honor scroll *1| Grenade Pack LV3 30d| affection(Grenade) |200 MPoint

សម្ភារៈថ្មីក្នុងMall៖

ភូមិគប់ជ្រូក

ព្រឹត្តិការណ៏ ភូមិគប់ជ្រូក គឺនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី​ 11 មេសា​​ រហូតដល់ថ្ងៃទី 24​ មេសា2022​

  • លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម​ តួអង្គទាំងអស់ត្រូវធ្វើការស្វែងរកកាតទាំង4 រួមមាន Happy(Card),New(Card),Year(Card) និង Day(Card) មកផ្គុំចូលគ្នាដើម្បីទទួលបានកាដូពិសេសពីសេវាកម្មកម្សាន្ត AK2 online ។ សម្រាប់កាតទាំង4នេះ តួអង្គទាំងអស់អាចស្វែងរកបានក្នុង​ វគ្គ​​ G-Mission(PAC-MAN Garden)៕

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ ថ្ងៃ​ទី11 ខែមេសា​ ឆ្នាំ2022ដល់​ថ្ងៃ​ទី08 ខែឧសភា​ ឆ្នាំ2022 អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

GM KiKo