តារាងសន្សំពិន្ទុសប្ដាហ៍ទី1 AK2 2022 League រដូវកាលទី2

April 11, 2022

សម្រាប់រដូវកាលទី2

ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកAK2 ក្នុងវគ្គជម្រុះដេញពិន្ទុគ្នាក្នុង Team Challenge សប្ដាហ៍ទី1 ត្រូវបានបញ្ចប់ ។

សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី1 នេះផងដែរក៏បានស្វែងរកឃើញកំពូល Clan ទាំង13 សុទ្ធសឹងតែជា Clan ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកពិន្ទុយ៉ាងច្រើនទៅកាន់ Clan របស់ខ្លួន ប្រចាំសប្ដាហ៍ទី1 នេះ ។ យ៉ាងណាមិញ ការប្រកួតដេញរកពិន្ទុបានបន្តមកកាន់សប្តាហ៍ទី2 សម្រាប់ Clan ដទៃទៀតអាច នឹងធ្វើការលេងប្រដេញពិន្ទុជាបន្ត។

រដូវកាលទី 2 សប្ដាហ៍ទី2 ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 11 រហូតដល់ទី 17 ខែ មេសារ ឆ្នាំ2022 ។

សម្រាប់ 3 ក្រុមដែលជាជ័យលាភីជើងឯកប្រចាំរដូវកាលទី1 គឺត្រូវបានឡើងមកកាន់រដូវកាលទី2 ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមានដូចខាងក្រោម៖

  • ក្រុម Yeaksa OJK
  • ក្រុម One Last Time
  • ក្រុម Secret

នេះជារូបភាព Clan ទាំង 13 សម្រាប់រដូវកាលទី2 នៃសប្ដាហ៍ទី1យើង​ខ្ញុំ​សូម​រក្សា​សិទ្ធ​កែ​ប្រែ​ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​ជូន​ដំណឹង​មុន

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 015 364 168 / 015 294 168

SABAY សូមអគុណ!